Türkiye’de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İş Fırsatları Projesi

Proje Özeti

Proje’nin genel hedefi, insana yakışır işe erişimin yanı sıra, insana yakışır iş ilkelerine dayanan kapsayıcı ekonomik büyümeyi destekleyerek, mülteciler ve ev sahibi toplulukların dayanıklılık ve sosyal uyumunu güçlendirmektir.

Proje, istihdam ve çalışma yaşamı, uluslararası göçe ilişkin önlemler bakımından, Türkiye’nin Onbirinci Kalkınma Planı ile uyumludur. Ayrıca, herkese eşit fırsat sağlamayı, ayrımcılığı önlemeyi, çalışanları korumayı ve sosyal diyaloğu desteklemeyi öngören kalkınma politikalarını gerçekleştirmeyi hedefleyen “Ulusal İstihdam Stratejisi” ile de bağlantılıdır.

Proje’nin hedefleri, başta “Amaç 8: İstikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işleri desteklemek” olmak üzere, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’yle uyumludur.

Proje’nin Hedefleri

Hedef 1: Beceri geliştirme eğitimleri yoluyla, mülteciler ve ev sahibi topluluk üyelerinin işgücü piyasasında istihdam edilebilirliği ve dayanıklılığını güçlendirmek.

Hedef 2: Mülteciler ve ev sahibi topluluklar için daha çok ve daha iyi girişim ve kayıtlı iş fırsatları yaratacak biçimde iş geliştirme ve ekonomik büyümeyi sağlayacak ortamı güçlendirmek.
Hedef 3: Mülteciler ve ev sahibi topluluklar çalışma yaşamındaki haklarını koruyan kapsayıcı işgücü piyasası politikaları için işgücü piyasası yönetişim kurumları ve mekanizmalarını güçlendirmek.

Hedef Kitle

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin, Konya, Hatay, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Ordu illerindeki Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler, Uluslararası Koruma Altındaki Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar (kadınlar, gençler ve engellilere özel odaklı).


Donör

ABD Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu