Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İnsana Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi

Proje Özeti

Türkiye, dünyada en büyük mülteci nüfusunu barındıran ülke konumundadır. Geçici koruma statüsünde bulunan 3.6 milyon Suriyelinin, 2.1 milyonu çalışma çağındadır ve topluma uyumlarının sağlanması yönünde çeşitli zorluklar bulunmaktadır.

© ILO / Kivanc Ozvardar
Türkiye’de yaşayan Suriyelilerden (Bu tahmini rakam, İŞKUR ve yıllık Hanehalkı İşgücü Araştırmalarından elde edilmiştir) yaklaşık 1 milyonunun çalışma hayatında olduğu tahmin edilmektedir.

2011’den itibaren yaşanan çatışmalar nedeniyle Suriye’den Türkiye’ye gelmek zorunda kalan mültecilere, Türkiye Hükümeti tarafından geçici koruma statüsü tanınmıştır. Ocak 2016’da kabul edilen “Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik” ile ise, çalışma iznine başvurma hakkına sahip olmuşlardır. Öte yandan, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) de yapmış oldukları dahil olmak üzere, birçok güncel araştırmaya göre geçici koruma altındaki Suriyeliler (GKAS), çoğunlukla düşük vasıflı işlerde kayıtdışı olarak çalışmaktadır.

Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İnsana Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi Projesi, GKAS’lerin ve Türk vatandaşlarının işgücü piyasasına erişimini kolaylaştırmayı, beceri ve yetkinliklerini geliştirmeleri ve güçlendirmelerine destek olmayı amaçlamaktadır.

Projenin hedefi, GKAS’lerin ve Türk vatandaşlarının kayıtlı istihdamını arttırmak ve kayıtlı sektör işlerinin yaratılmasını kolaylaştırmaktır.

Projeden eşit sayıda GKAS ve Türk vatandaşı yararlanacaktır. Ayrıca, kadınların kayıtlı istihdamına özel bir önem verilerek, yararlanıcıların en az yüzde 30’unun kadın olması beklenmektedir.

Proje, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB), ulusal kamu kurumları ve sosyal ortaklar ile yakın işbirliği içinde ILO tarafından uygulanmaktadır.

© ILO / Kivanc Ozvardar

Hedef ve Faaliyetler

Bu hedefe üç yolla ulaşılacaktır:
 1.  Kayıtlı işgücü piyasasına katılmak üzere GKAS’lerin ve Türk vatandaşlarının yetkinlikleri arttırılacaktır.

  İhtiyaca göre tasarlanmış işbaşı eğitimleri yoluyla GKAS’lerinve Türk vatandaşlarının becerilerini geliştirmek, güçlendirmek ve iş piyasasına uyumunu arttırmak amaçlanmaktadır.
   
 2. Ulusal ve yerel kurumların GKAS’ler ve Türk vatandaşlarının kayıtlı işgücü piyasasına erişimlerine yönelik hizmetleri güçlendirilecek.

  Projenin önemli bir unsuru, Türk vatandaşlarının ve GKAS'lerin kayıtlı işlere erişimini kolaylaştırmak için, özellikle il düzeyinde, sunulan kamu istihdam hizmetlerinin daha kapsayıcı, etkili ve verimli olmalarına destek sağlamak olacaktır. Tek durak ofisleri, GKAS’ler ve Türk vatandaşlarının kayıtları da dahil olmak üzere istihdam hizmetleri sağlayacak, işgücü piyasasına katılımlarını ve çalışma izinlerini düzenleyen yasa ve yönetmelikler konusundaki farkındalıklarını arttıracak ve eğitim ve istihdam olanaklarına yönlendirme sağlayacaktır.
   
 3. GKAS’ler ve Türk vatandaşlarının kayıtlı istihdama geçişleri kolaylaştırılacaktır.

  Proje, bir teşvik programı aracılığıyla, GKAS'lerin ve Türk vatandaşlarının istihdamı için işverenlere destek sağlayacaktır. Teşvik programı, çalışma izinleri için başvuruda bulunmaya yönelik idari ve mali desteği içermektedir. Ayrıca sosyal güvenlik katkı paylarının yanı sıra GKAS'lerin istihdamına bağlı çalışma izni başvuru ücretlerini de kapsamaktadır. Projenin bir diğer ana uygulama ortağı olan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla uygulanacak bu teşvik programıyla GKAS’lerin ve Türk vatandaşlarının kayıtlı istihdamı desteklenecektir.

Toplam yararlanıcı sayısı

 • 2.800 bin kişiye işbaşı eğitimleri sağlanacaktır.
 • 10 Tek Durak Ofisi, iş arayanlara ve işverenlere kayıtlı istihdama geçiş için danışmanlık ve yönlendirme hizmeti verecektir.
  • Tek Durak Ofisleri aracılığıyla 50 bin işgücü piyasasına yönelik danışmanlık hizmeti verilecek.
 • Toplam 8.000 GKAS ve Türk vatandaşının sosyal güvenlik primleri işverenlere ödenecek.
 • 4.000 GKAS'nin çalışma izni ücretleri ödenecektir.

© ILO / Kivanc Ozvardar

Hedef iller

Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin ve Şanlıurfa olmak üzere toplam 10 il.

Finansman

KfW Kalkınma Bankası aracılığıyla Almanya Federal Cumhuriyeti

Süre

Aralık 2018-Aralık 2020 (Aşama I)

Aralık 2020-Aralık 2022 (Aşama II)

İletişim

kfwproject@ilo.org