Programlar ve Projeler

2022

 1. © ILO / Kivanc Ozvardar 2020

  Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İnsana Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi

  6 Aralık 2018 - 31 Aralık 2022

 2. Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler Programı – Faz II

  1 Ocak 2019 - 30 Aralık 2022

2020

 1. © Tabitha Ross 2020

  Mülteci Krizi Karşısında ILO'nun Çalışmaları

  1 Haziran 2015 - 31 Ocak 2020

2019

 1. Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi

  1 Eylül 2016 - 31 Ocak 2019

  Çalışma Genel Müdürlüğü’nün Operasyonel Faydalanıcısı olduğu Proje kapsamında; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ilgili kurumlar ve sosyal ortakların kurumsal kapasitelerinin artırılması; örgütlenme özgürlüğü, toplu pazarlık ve her düzeyde sosyal diyalog konusunda kurumların ve kamuoyunun bilgilendirmesi amaçlanmaktadır.

2018

 1. “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de Kadınların İnsana Yakışır İşlerle Güçlendirilmesi” Projesi – FAZ 1

  15 Şubat 2013 - 31 Aralık 2018

2016

 1. Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de Kadınların İnsana Yakışır İşlerle Güçlendirilmesi

  15 Şubat 2013 - 30 Haziran 2016

  Proje kadın istihdamını geliştirecek bir ulusal politika hazırlanmasını, aktif işgücü piyasası politikalarıyla kadınlar için insana yakışır iş fırsatları yaratılmasını, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çalışma standartları konusunda farkındalık oluşturulmasını hedeflemektedir.

 2. Uluslararası Çalışma Standartlarına Uyulması Yoluyla Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi

  12 Ocak 2015 - 11 Ocak 2016

  Bu projenin hedefi, üç taraflı danışma yoluyla, özellikle madencilik ve inşaat sektörlerinde İSG’nin iyileştirilmesi yönündeki çalışmaların kolaylaştırılmasıdır.

2014

 1. ILO/AB Tekstil Eğitimi Projesi

  1 Ocak 2010 - 31 Aralık 2014

  Günümüzde işçi sayısı en yüksek sektör tekstil sektörüdür. Tekstil endüstrisinde son elli yıl içerisinde üretim sisteminde köklü değişimler meydana gelmiş ve Çok Uluslu Şirketler için endüstrileşmiş ülkelerde yerel üretimlerin yerini, düşük üretim ve işgücü imkanı bulunan gelişmekte olan ülkelerde üretim almıştır. Eskiden hiyerarşik bir yapı ile birlikte üretim için gerekli olan sistemin tamamını kendi içerisinde barındıran milli yapılanmalar, yerlerini global düzeyde hizmet veren uluslararası ortaklık veya tedarikçi temelli üretim sistemlerine bırakmıştır.

2012

 1. Türkiye'nin Tekstil Sektöründe KOBİ'ler için Sürdürülebilir Ağlar ve Ilişkiler Zinciri Oluşturulması BM Ortak Programı

  3 Mayıs 2010 - 31 Aralık 2012

  Türkiye'de KOBİ'lerin uluslararası rekabetini artırmak ve tekstil ve konfeksiyon sektöründe insana yakışır iş olanaklarını teşvik etmek amacıyla, UNDP, UNIDO ve ILO, İTKİB (İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri) işbirliği ile "Türkiye'nin Tekstil Sektöründe KOBİ'ler için Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması" başlıklı BM Ortak Programını (OP) başlattı.

2010

 1. Türkiye’de Kadınlar İçin İnsan Yakışır İş İmkânları Sağlanması Yoluyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Gerçekleştirilmesine Yönelik Aktif İşgücü Piyasası Politikaları Pilot Projesi

  1 Ocak 2009 - 31 Mart 2010

  Türkiye’de Kadınlar İçin İnsan Yakışır İş İmkânları Sağlanması Yoluyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Gerçekleştirilmesine Yönelik Aktif İşgücü Piyasası Politikaları Pilot Projesi İŞKUR ve ILO Ankara Ofisi tarafından 01 Ocak 2009 ve 31 Mart 2010 tarihleri arasında yürütülmüştür Ankara, Gaziantep ve Konya hedef illerini kapsayan projenin toplam süresi 15 aydır. Projenin hedef grubu proje illerinde Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) kayıtlı olan işsiz genç kadınlardır.