Programlar ve Projeler

2022

 1. Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İnsana Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi

  6 Aralık 2018 - 31 Aralık 2022

 2. Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler Programı – Faz II

  1 Ocak 2019 - 30 Aralık 2022

2021

 1. Türkiye’de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İş Fırsatları Projesi

  1 Ocak 2020 - 31 Ağustos 2021

 2. Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için İş Yaratma ve Girişimcilik Fırsatları Projesi

  1 Şubat 2018 - 31 Ocak 2021

2020

 1. Mülteci Krizi Karşısında ILO'nun Çalışmaları

  1 Haziran 2015 - 31 Ocak 2020

2019

 1. Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi

  1 Eylül 2016 - 31 Ocak 2019

  Çalışma Genel Müdürlüğü’nün Operasyonel Faydalanıcısı olduğu Proje kapsamında; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ilgili kurumlar ve sosyal ortakların kurumsal kapasitelerinin artırılması; örgütlenme özgürlüğü, toplu pazarlık ve her düzeyde sosyal diyalog konusunda kurumların ve kamuoyunun bilgilendirmesi amaçlanmaktadır.

2018

 1. “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de Kadınların İnsana Yakışır İşlerle Güçlendirilmesi” Projesi – FAZ 1

  15 Şubat 2013 - 31 Aralık 2018

2016

 1. Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de Kadınların İnsana Yakışır İşlerle Güçlendirilmesi

  15 Şubat 2013 - 30 Haziran 2016

  Proje kadın istihdamını geliştirecek bir ulusal politika hazırlanmasını, aktif işgücü piyasası politikalarıyla kadınlar için insana yakışır iş fırsatları yaratılmasını, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çalışma standartları konusunda farkındalık oluşturulmasını hedeflemektedir.

 2. Uluslararası Çalışma Standartlarına Uyulması Yoluyla Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi

  12 Ocak 2015 - 11 Ocak 2016

  Bu projenin hedefi, üç taraflı danışma yoluyla, özellikle madencilik ve inşaat sektörlerinde İSG’nin iyileştirilmesi yönündeki çalışmaların kolaylaştırılmasıdır.

2014

 1. ILO/AB Tekstil Eğitimi Projesi

  1 Ocak 2010 - 31 Aralık 2014

  Günümüzde işçi sayısı en yüksek sektör tekstil sektörüdür. Tekstil endüstrisinde son elli yıl içerisinde üretim sisteminde köklü değişimler meydana gelmiş ve Çok Uluslu Şirketler için endüstrileşmiş ülkelerde yerel üretimlerin yerini, düşük üretim ve işgücü imkanı bulunan gelişmekte olan ülkelerde üretim almıştır. Eskiden hiyerarşik bir yapı ile birlikte üretim için gerekli olan sistemin tamamını kendi içerisinde barındıran milli yapılanmalar, yerlerini global düzeyde hizmet veren uluslararası ortaklık veya tedarikçi temelli üretim sistemlerine bırakmıştır.