Sosyal Medyada ILO

 1. Twitter
  Twitter
 2. YouTube
  YouTube
 3. Facebook
  Facebook
 4. Flickr
  Flickr

İletişim

ILO Ankara - Uluslararası Çalışma Örgütü

Ferit Recai Ertuğrul Caddesi No. 4, 06450 Oran,
Ankara


Tel : + 90 312 491 98 90
Faks : +90 312 491 99 45
E-posta : ankara@ilo.org

Yayınlar

 1. Infografik

  ILO’nun Hazırladığı “Cinsiyete Dayalı Ücret Açığını Anlamak” Konulu İnfografik Yayınlandı

 2. Kitap

  Özel Sektör ve Kamu Sektöründe Sendikal Ayrımcılığın Tespitine Yönelik Veri Toplama Sistemi Oluşturma Yöntemleri ve Türkiye için Model Önerisi

 3. Broşür

  Hayata Fırsat Projesi tanıtım broşürü

 4. Rapor

  “Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü” ve “Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü” bu yıl ortak bir küresel kampanya çatısı altında birleştirildi

 5. Broşür

  “Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü” ve “Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü” bu yıl ortak bir küresel kampanya çatısı altında birleştirildi

 6. Rapor

  Gaziantep Ayakkabı Sektörü için Değer Zinciri Analizi ve Proje Önerileri Raporu yayınlandı

 7. Rapor

  Gaziantep ve Kilis Zeytin ve Zeytinyağı Sektörleri için Değer Zinciri Analizi ve Proje Önerileri Raporu yayınlandı

 8. Rapor

  İşçi ve İşveren Örgütleri için İhtiyaç Analizi Raporu Yayınlandı

 9. Rapor

  “Uluslararası Kimyasal Kontrol Rehberi”

 10. Rapor

  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev ve Sorumluklarının Yürütülmesi Araştırma Sonuçları

 11. Rapor

  “Suriyeli İşçi, İşveren ve Girişimcilerin İşgücü Piyasasında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı”

 12. Rapor

  Ulusal İSG Profili

 13. Rapor

  Bursa İşgücü Piyasasının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Analizi

 14. Rapor

  İstanbul İşgücü Piyasasının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Analizi

 15. Rapor

  Ankara İşgücü Piyasasının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Analizi

 16. Infografik

  Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

  Pdf dosyasını indirin

 17. Rapor

  Türkiye’de Kömür Madenciliği Sektöründe Sözleşmesel Düzenlemeler

 18. Rapor

  Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımlarının İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri: Türkiye Örneği<

ILO Türkiye Ofisi