Sosyal Medyada ILO

 1. Twitter
  Twitter
 2. YouTube
  YouTube
 3. Facebook
  Facebook
 4. Flickr
  Flickr

İletişim

ILO Ankara - Uluslararası Çalışma Örgütü

Ferit Recai Ertuğrul Caddesi No. 4, 06450 Oran,
Ankara


Tel : + 90 312 491 98 90
Faks : +90 312 491 99 45
E-posta : ankara@ilo.org

Yayınlar

 1. Infografik

  ILO’nun Hazırladığı “Cinsiyete Dayalı Ücret Açığını Anlamak” Konulu İnfografik Yayınlandı

 2. Kitap

  Özel Sektör ve Kamu Sektöründe Sendikal Ayrımcılığın Tespitine Yönelik Veri Toplama Sistemi Oluşturma Yöntemleri ve Türkiye için Model Önerisi

 3. Broşür

  Hayata Fırsat Projesi tanıtım broşürü

 4. Rapor

  “Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü” ve “Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü” bu yıl ortak bir küresel kampanya çatısı altında birleştirildi

 5. Broşür

  “Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü” ve “Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü” bu yıl ortak bir küresel kampanya çatısı altında birleştirildi

 6. Rapor

  Gaziantep Ayakkabı Sektörü için Değer Zinciri Analizi ve Proje Önerileri Raporu yayınlandı

 7. Rapor

  Gaziantep ve Kilis Zeytin ve Zeytinyağı Sektörleri için Değer Zinciri Analizi ve Proje Önerileri Raporu yayınlandı

 8. Rapor

  İşçi ve İşveren Örgütleri için İhtiyaç Analizi Raporu Yayınlandı

 9. Rapor

  “Uluslararası Kimyasal Kontrol Rehberi”

 10. Rapor

  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev ve Sorumluklarının Yürütülmesi Araştırma Sonuçları

 11. Rapor

  “Suriyeli İşçi, İşveren ve Girişimcilerin İşgücü Piyasasında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı”

 12. Rapor

  Ulusal İSG Profili

 13. Rapor

  Bursa İşgücü Piyasasının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Analizi

 14. Rapor

  İstanbul İşgücü Piyasasının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Analizi

 15. Rapor

  Ankara İşgücü Piyasasının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Analizi

 16. Infografik

  Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

  Pdf dosyasını indirin

 17. Rapor

  Türkiye’de Kömür Madenciliği Sektöründe Sözleşmesel Düzenlemeler

 18. Rapor

  Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımlarının İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri: Türkiye Örneği<

ILO Türkiye Ofisi

 • 24 Saatlik ILO Küresel Tur

  11 Nisan 2019’da dört kıtada, tüm gün boyunca, ILO’nun Yüzüncü Yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamaları izlemek için tıklayınız!

 • Vacancy

  REFERENCE CODES:

  ANKARA/DC/GS/2019/08 - ANKARA/DC/GS/2019/09 - ANKARA/DC/GS/2019/10 -ANKARA/DC/GS/2019/11

  International Labour Organization (ILO) is seeking candidates for the positions of:

  1. Project Assistant (G6)
  2. Senior Finance and Procurement Assistant (G7)
  3. Administrative Assistant (G6)
  4. Finance and Procurement Assistant (G6)

  under the “Promoting Decent Work for Syrian Refugees in Host Communities” and “More and Better Jobs for Women: Women’s Empowerment through Decent Work in Turkey” projects .

 • ILO’dan Hatay’da “Kamu İstihdam Hizmetleri ve Temel Yaşam Becerileri Eğitimi”

  Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) işbirliğiyle Hatay’da “Kamu İstihdam Hizmetleri ve Temel Yaşam Becerileri” eğitim serisi başlattı. Eğitimle, Türk vatandaşları ve Geçici Koruma Sağlanan Suriyelilerin iş piyasasına girişlerinin kolaylaştırması ve çalışma hayatına uyumlarının desteklenmesi hedefleniyor.

 • ILO Türkiye Ofisinden Türkiye’deki Paydaş Kurumlara Tecrübe Paylaşımı Eğitimi

  Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi, ILO’nun göç yönetimi, yabancıların işgücü piyasasına erişimi ve politika uyumu konularındaki tecrübelerini aktarmak üzere ILO Uluslararası Eğitim Merkezi (ITC) eğitmenleri üzerinden paydaş kurum çalışanlarına yönelik eğitim düzenliyor

 • ILO ve Almanya, Suriyeli mülteciler ve ev sahibi topluluklar için insana yakışır işleri artırmaya yönelik anlaşma imzaladı

  ILO ile Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı, Ürdün, Lübnan ve Türkiye’de mülteci krizi ve zorla yurdundan edilme sorununun çözümüne yönelik olarak istihdam yaratımı desteklemeyi hedefleyen kapsamlı bir mutabakat zaptı imzaladı.