Promovisanje konstruktivnih pristupa radnim odnosima u javnom sektoru

Instructional material | 15 May 2017
Ovaj Prilog, na osnovu iskustava pregovarača i praktičara u oblasti radnih odnosa u javnom sektoru, daje primjere postizanja koherentnih i konstruktivnih sporazuma koji promovišu kvalitet i nezavisnost javnih službi, kako je istakao Komitet eksperata za primjenu Konvencija i Preporuka u svom Izvještaju Međunarodnoj konferenciji rada iz 2013. godine, a što su dodatno naglasili i učesnici Globalnog foruma za dijalog.U tom pogledu, SECTOR vjeruje da će ovi primjeri doprinijeti konstruktivnom angažovanju radničkih organizacija i poslodavaca u javnom sektoru.