Priruènik za kolektivno pregovaranje i rješavanje sporova u javnoj službi

Ovaj priručnik nastoji da nadogradi posao urađen u ovim publikacijama, nudeći kompilaciju dobrih praksi u prevenciji i rješavanju spora u javnim službama.

Instructional material | 01 December 2012
Ovaj priručnik nastoji da nadogradi posao urađen u ovim publikacijama,nudeći kompilaciju dobrih praksi u prevenciji i rješavanju spora u javnim službama. Namjera Priručnika je da predstavi niz mehanizama, uglavnom međusobno povezanih, koje su vlade i socijalni partneri širom svijeta razvili, kako bi smanjili i rješavali sporove – a naročito sporove u vezi s interesima u kolektivnom pregovaranju – u javnim službama. Naime, Priručnik ima za cilj da uspostavi pristupe i prakse širom svijeta koje su omogućile sindikatima i poslodavcima u javnom sektoru da se uključe u pregovore o platama i uslovima rada na pravednom os ovu i uz minimalno ometanje javnih službi.