Приручник за колективно преговарање и решавање спорова у јавној служби

Овај приручник настоји да надогради посао урађен у овим публикацијама, нудећи компилацију добрих пракси у превенцији и решаванју спора у јавним службама.

Instructional material | 01 December 2011
Овај приручник настоји да надогради посао урађен у овим публикацијама, нудећи компилацију добрих пракси у превенцији и решаванју спора у јавним службама. Намерa Приручника је да представи низ механизама, углавном међусобно повезаних, које су владе и социјални партнери широм света развили, како би смањили и решавали спорове – а нарочито спорове у вези са интересима у колективном преговарању – у јавним службама. Наиме, приручник има за циљ да установи приступе и праксе широм светa које су омогућиле синдикатима и послодавцима у јавном сектору да се укључе у преговоре о платама и условима рада на фер основи и уз минимално ометање јавних служби.