Балдар эмгеги жана билим берүү. Мектеп билим берүү системасына иштеп жаткан балдарды интеграциялоо боюнча жетекчилик

Эл аралык эмгек бюросу, балдар эмгегин жоготуу боюнча ЭЭУнун эл аралык программасы (ИПЕК) – Бишкек, 2015.