Văn phòng Hà Nội

Việt Nam tham gia ILO trở lại năm 1992 và Văn phòng Quốc gia của ILO được mở tại Hà Nội năm 2003. Mục đích của ILO tại Việt Nam là thúc đẩy quyền tại nơi làm việc, khuyến khích các cơ hội việc làm bền vững, tăng cường bảo trợ xã hội và đẩy mạnh đối thoại về các vấn đề liên quan đến việc làm. Thêm thông tin về ILO tại Việt Nam...

Multimedia

  1. Hình ảnh

    Thư viện ảnh về lao động việc làm tại Việt Nam

  2. Video

    Hướng dẫn công đoàn tham gia tố tụng và giải quyết tranh chấp lao động