БРОШУРА Бр. 4

ПРИМЕНАТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ДОГОВОРИ

Во идеалниот случај, работниците и раководителите ја осигуруваат примената на колективните договори.

Раководителите осигуруваат дека на работниците им се плаќаат договорените плати и дека условите за работа се како што е утврдено во најновиот договор. Службениците од синдикатите комуницираат со работниците, објаснуваат што е договорено и разговараат за тоа како да се пристапи кон спроведувањето какви било промени. Раководителите и синдикалните претставници заеднички ја следат примената на договорот и работата, во рамките на договорените постапки, на решавањето на сите проблеми што произлегуваат од практичната примена на договорот.

Сепак, во голем број околности, примената на договорите не е толку едноставна.