Як запровадити програму психосоціальної підтримки на робочому місці у воєнний і післявоєнний час

Тепер будь-яке підприємство має можливість запровадити програму психосоціальної підтримки працівників на робочому місці.

Алгоритм у 4 кроки й допоміжні матеріали для кожного із них – у цьому розділі.

Інструменти протестовані під час їхнього пілотування на 12 підприємствах/закладах України, де працюють майже 10 000 працівників.

Лише через 3 місяці після запровадження програми психосоціальної підтримки в одному пілотному медичному закладі:
 • Втричі менше працівників відчували стрес, а його рівень суттєво знизився.
 • Втричі більше працівників були задоволені умовами праці та відчували підтримку з боку керівництва.
Чому психологічний стан працівників важливий?

Кожна інвестиція в 1 долар у зміцнення психічного здоров’я приносить від 3 до 5 доларів прибутку. Організації, які піклуються про добробут співробітників, мають більше клієнтів, вищу продуктивність, нижчу плинність кадрів та менше нещасних випадків.

Читайте поради до кожного кроку, і ви зможете зробити подібне для свого підприємства.

Крок 1: Створення ініціативної групи й аналіз ситуації

Крок 2: Розроблення письмової політики

Крок 3: Розроблення програми (плану заходів)

Крок 4: Розроблення системи моніторингу і оцінювання (МіО) програми ПСП

Результати пілотної ініціативи

Підготовчий етап

Поспілкуйтеся з керівником на тему важливості й користі психосоціальної підтримки працівників у воєнний і післявоєнний час — як для працівників, так і для бізнесу.

Для цього корисно прочитати «Коротко про важливе для лідерів підприємств, профспілок».

Це також варто прочитати й керівникові.

ВАЖЛИВО! Підтримка керівника — ключ до успіху у втіленні цієї ініціативи.

Крок 1: Створення ініціативної групи й аналіз ситуації

1.1. Створіть ініціативну групу на рівні підприємства за участі:
 • представника роботодавця
 • спеціаліста із БЗР/людських ресурсів
 • представника працівників
 • психолога (штатного або позаштатного)
Якщо психолога немає, варто подумати про це на перспективу, а тим часом налагодити співпрацю зі спеціалізованими центрами, які працюють у вашій області.

1.2. Визначте чітко ролі кожного члена ініціативної групи, хто відповідатиме за:
 • розроблення письмової політики й плану заходів
 • організацію впровадження політики й систему комунікацій
 • організацію і проведення заходів
 • моніторинг і оцінювання політики й програми
Пам’ятайте, що командна робота набагато ефективніша й цікавіша, ніж індивідуальна.

1.3. Оцініть поточну ситуацію щодо ПСП та наявних ресурсів: що вже є і працює добре, а що треба додати чи покращити. Для цього можете скористатися анкетою для оцінювання ресурсів та аналізу ситуації.

1.4. Оцініть психосоціальні потреби співробітників підприємства. Вони найкраще знають, що б їм було корисно. Для цього можна зробити анонімне опитування на основі анкети. Ви можете видалити непотрібні або додати важливі для вас питання.

Додатково про оцінювання психологічного стану читайте в матеріалі «Коротко про важливе для працівників», а також про аналіз ситуації в презентації №1.


Крок 2: Розроблення письмової політики

2.1. Розробіть проєкт письмової політики щодо психосоціальної підтримки на робочому місці у воєнний і післявоєнний час. Для цього можете взяти за основу шаблон.

Ключові компоненти :
 • Коротка заява про наміри
 • Цілі впровадження ПСП
 • Визначення ключових понять
 • Зобов'язання та відповідальність керівників і працівників
 • Комунікація з персоналом, профілактика, підтримка
 • Моніторинг і перегляд політики
2.2. Узгодьте проєкт із керівництвом, представниками працівників та іншими зацікавленими особами. Затвердьте політику.

2.3. Ознайомте всіх працівників підприємства зі змістом політики й отримайте зворотний зв’язок.

Дивіться презентацію №2.

Крок 3: Розроблення програми (плану заходів)

3.1. За результатами аналізу психосоціальних потреб співробітників (див. Крок 1, п. 1.4.) складіть перелік заходів, яких потребує персонал.

3.2. Оберіть і складіть перелік пріоритетних заходів, які бажано впровадити першочергово.

3.3. Для кожного заходу визначте необхідні ресурси та інструменти для їх реалізації, ключові показники результативності, які потім ляжуть в основу моніторингу і оцінювання.

3.4. Розробіть план реалізації цих заходів (дій) в межах програми ПСП. Для цього можете взяти за основу зразок. Рекомендовано зробити план на рік, хоча можна і на коротший термін.

3.5. Узгодьте план з усіма зацікавленими сторонами й розпочинайте реалізовувати кожен захід відповідно до нього.

Для розроблення політики й плану заходів корисно почитати: Інформаційний матеріал для лідерів підприємств, профспілок

Одним із заходів у межах програми ПСП може стати створення команди першої психологічної допомоги (ППД) з-поміж співробітників.

Помічники із ППД мають вміти розпізнати ранні ознаки психічних проблем, вміти надати першу психологічну допомогу й перенаправити для отримання професійної допомоги, якщо це необхідно.

Розробіть положення про ППД у межах програми, де зазначте:
 • що означає ППД, яка її мета й переваги
 • на кого поширюється дія цього положення
 • обов’язки й принципи особи/команди, яка надає ППД
 • зобов’язання роботодавця в межах цього положення
 • що очікується від працівників у межах цього положення
 • контакти для скарг, відгуків і пропозицій.
Погодьте кандидатів у команду.
Організуйте для них навчання з надання першої психологічної допомоги на робочому місці.
Надавайте команді ППД підтримку, включно з фінансовими або іншими стимулами.


Докладніше:
Крок 4: Розроблення системи моніторингу й оцінювання (МіО) програми ПСП

Розробляється на підготовчому етапі — до реалізації заходів — для подальшого визначення результативності, ефективності програми і визначення необхідності її вдосконалення.

4.1. Контрольні запитання, що допоможуть визначити цілі та методи МіО в межах програми ПСП:

Як ми дізнаємося, що:
 • план заходів програми реалізується?
 • працівники відчувають підтримку на робочому місці?
 • психологічний клімат у колективі задовільний?
 • програма ПСП ефективна?
Усі заходи повинні мати кількісні і/або якісні показники досягнення результатів.

Аналіз показників покаже вам, що було виконано, і що було виконано успішно/неуспішно, чи змінилася в кращу сторону ситуація на підприємстві, наприклад:
 • чи задоволені працівники заходами, ресурсами в межах програми ПСП? (кількісні та якісні показники)
 • чи знизився загальний рівень стресу та кількість відгулів/лікарняних/травмувань? (порівняльні показники на вході та виході)
 • чи підвищився рівень підтримки з боку керівництва й колег? (порівняльні показники на вході та виході)
4.2. Визначте ключові джерела даних

Це можуть бути:
 • відгуки працівників
 • звіти та відгуки зацікавлених осіб
 • кадрові дані (відгули, плинність кадрів) та інші дані (помилки в роботі, аварії тощо)
 • та інше
Збір даних не повинен бути складним, і це можна зробити за допомогою таких інструментів:
 • спостереження і структурований звіт після нього
 • анкетування для отримання зворотного зв’язку
 • пульс-опитування щодо сприйняття
 • фокус-група конкретної цільової групи щодо конкретного питання
 • інтерв’ю (індивідуальне або групове)
Див. зразок опитування щодо сприйняття працівниками ресурсів і заходів у межах програми ПСП

4.3. Проаналізуйте результати

Підійдіть критично, проаналізуйте як успіхи, так і проблеми/ «провали»/ слабкі сторони програми. Підготуйте цікавий звіт і ознайомте з ним кожного працівника на підприємстві.

Докладніше про моніторинг і оцінювання програми психосоціальної підтримки на робочому місці, а також в презентації № 3 і презентації № 4.


Вітаємо! На цьому підготовчий етап завершується і починається активна фаза — реалізація програми ПСП!

Результати пілотної ініціативи

Ключові висновки та рекомендації

Програма психосоціальної підтримки на робочому місці: універсальна дорожня карта

ТОВ «Нафтогаз Цифрові Технології»

Регіональний центр професійно-технічної освіти №1 м. Кременчука

КНП ЦПМСД «Центральний» Рівненської міської ради, КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня», КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний діагностичний центр»

Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців охорони здоров’я (ВООРОЗ)

Держпраці