Керівні настанови щодо загальних принципів інспекції праці

Мета розроблених Міжнародною організацією праці «Керівних настанов щодо загальних принципів інспекції праці» — надати партнерам детальні технічні керівні настанови стосовно ключових принципів, викладених у Конвенціях №№ 81 і 129 та Рекомендації № 20, з урахуванням сучасної практики та наявних викликів.

Вони складаються з шести основних частин: (1) Сфера діяльності та завдання системи інспекції праці; (2) Структура й організація; (3) Політика, планування і моніторинг; (4) Статус і професійна кар’єра інспекторів праці; (5) Повноваження інспекторів праці та методи інспекційної діяльності; та (6) Правозастосовні заходи. Рекомендації спрямовані допомогти державам-членам у вирішенні поточних і нових тенденцій в інспекції праці та просуванні сучасної та ефективної політики та практики інспекції праці.