Посібник із розроблення законодавства з питань БЗР

Мета посібника — надати членам МОП настанови щодо розроблення або реформування законів про БЗР через систематичне формулювання та аналіз ключових принципів і компонентів надійного, орієнтованого на запобігання рамкового закону про БЗР, який відповідає сучасному підходу до регулювання.

Посібник описує основні елементи національних нормативних рамок із БЗР, що випливають із міжнародних трудових норм, кодексів усталеної практики та керівних настанов МОП, а також передових національних законів про БЗР. У документі описано та обговорюються, наскільки це можливо, різні варіанти політики й моделей, а також наведені приклади законодавчих елементів із країн із різними правовими традиціями, щоби збагатити та розширити погляди користувачів.

Цей інструмент має подвійну мету: підтримати законотворців виявляти прогалини у правовій базі у порівнянні з міжнародними трудовими нормами та допомогти їм дослідити різні варіанти політики та правових моделей, які можуть слугувати для вирішення конкретних потреб та ситуацій у країні. Це досягається через допомогу законотворцям зрозуміти, чому певні законодавчі положення є важливими, усвідомити різні варіанти політики та моделей, які лежать в основі цих положень, і дізнатися, як інші країни регулюють ці елементи у своєму законодавстві з БЗР.

Посібник складається з 12 розділів, які слугують прикладом логічної послідовності рамкового закону про БЗР:

Передмова
Вступ
1. Еволюція законодавства про БЗР: від перших законів про БЗР до сучасної законодавчої бази з БЗР
2. Комплексний закон про БЗР — сфера застосування й охоплення
3. Обов’язки установ у контексті національних систем БЗР та інструментів управління БЗР
4. Обов’язки та права з БЗР
5. Представники працівників із БЗР
6. Положення про захист уразливих категорій працівників
7. Служби здоров’я на роботі
8. Спеціалісти з БЗР
9. Системи збирання даних: реєстрація, повідомлення і статистика
10. Забезпечення додержання законодавства про БЗР
11. Порушення у сфері БЗР і покарання за них
12. Методи розроблення законодавства

Кожен розділ супроводжується контрольним переліком запитань у форматі PDF, який можна редагувати.

Цей посібник розроблено в межах флагманської програми МОП «Безпека і здоров’я для всіх», яка спрямована на покращення безпеки та здоров’я працівників у всьому світі через формування культури профілактики. З цією метою ця глобальна програма прагне, серед інших ключових компонентів, створити сприятливі національні законодавчі та політичні рамки з БЗР, оскільки вони є основою безпечного та здорового робочого середовища.