Рекомендації до проєкту Технічного регламенту знаків безпеки та охорони здоров’я працівників

Це перший пакет технічних рекомендацій Проєкту ЄС-МОП до проєкту нормативно-правового акта Держпраці "Tехнічний регламент знаків безпеки та охорони здоров’я працівників", що має на меті транспонування у національне законодавство України Директиви Ради 92/58/ЄEC від 24 червня 1992 року про мінімальні вимоги до забезпечення позначень безпеки та (або) гігієни на робочому місці.

Юридичний документ | 29 березня 2021
Очікується, що він буде поданий до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, після чого буде направлений соціальним партнерам для консультацій із подальшим поданням до Кабінету Міністрів України для ухвалення.

Технічні рекомендації Проєкту ЄС-МОП до цього проєкту передбачають його краще наближення до Міжнародних та Європейських стандартів з питань праці, особливо до Директив Ради 92/58/ЄЕС і 89/391/ЄЕС.