Prorgam dostojanstvenog rada za Republiku Srbiju 2019-2022

Ovaj programski document predstavlja rezultat stretškog planiranja aktivnosti za saradnju sa MOR u Republici Srbiji za period od 2019. do 2022. godine. Pripremljen je kroz konsultacije sa Vladom Republike Srbije, kao i sa socijalnim partnerima, imajući za cilj podršku zapošljavanju, unapređenje socijalne zaštite, garantovanje radnih prava i promovisanje socijalnog dijaloga kao ključne komponente ekonomskih i socijalnih politika.

Nacionalni prorgam dostojanstvenog rada (NPDR) 2019-2022 podržava nacionalne razvojne prioritete navedene u Programu ekonomskih i socijalnih reformi Republike Srbije i u Nacionalnoj strategiji za rodnu ravnopravnost za period od 2016. do 2020. godine.

Ključni izazovi kojima se bavi NPDR su visoka nezaposlenost i neaktivnost mladih, generalno niske stope zaposlenosti sa naglašenim rodnim jazom, neformalno zapošljavanje i rizik od siromaštva i socijalne isključenosti. Program će se baviti izazovima po sistem socijalne sigurnosti i predstojećom promenom radnog zakonodavstva.

Program se odnosi i na nedostatak dostojanstvenog rada i to unapređenjem upravljanja tržištem rada i stvaranjem uslova za otvaranje većeg broja kvalitetnijih radnih mesta. Putem ovog programa MOR takođe podržava pregovore o priključivanju Republike Srbije Evropskoj uniji, posebno Poglavlje 19 koje se odnosi na politiku zapošljavanja i socijalnu politiku.