Araştırma Raporu

İkinci Dalga COVID-19 Önlemlerinin Türkiye’de İstihdam Üzerindeki Etkisi

“Çoğu Avrupa ülkesindeki yüksek vaka artışı ile ilişkilendirilen, korkulan COVID-19 ikinci dalgası 2020 yılının sonbaharında Türkiye’de de görülmüştür.

Bunun sonucunda, Türk Hükümeti 30 Kasım 2020’de hareketliliği kısıtlama ve hastalığın yayılma hızını düşürmeye yönelik bir dizi önlemi uygulamaya koymuştur.

Bu araştırma notu, söz konusu önlemlerin Aralık ayında Türk işgücü piyasası üzerindeki etkilerini değerlendirmektedir. Bu not ayrıca, işgücü piyasasının sağlığını ölçmek için bir gösterge olarak resmi işsizlik oranının uygunluğunu analiz etmektedir.”