Göçmen İşçiler, Mülteciler ve Ailelerini Sosyal Koruma Kapsamına Almak: Politika Belirleyiciler ve Uygulayıcılar için Rehber

ILO’nun yeni küresel rehberi, göçmen işçiler, mülteciler ve ailelerini sosyal koruma kapsamına almaya yönelik politika seçenekleri ve ülke uygulamalarının özetini sunuyor.

Sosyal güvenlik, temel insan hakkıdır. Buna rağmen, dünyada 4,1 milyar insanın sağlık dahil sosyal korumaya erişimi yoktur. Bu kadınlar, erkekler ve çocuklar korumasızdır. Bunların arasında milyonlarca göçmen işçi, mülteci ve aile üyeleri yer alıyor. Sosyal korumaya erişimde hukuk ve uygulama bakımından zorluklar yaşıyorlar. Bu durumun sosyo-ekonomik etkileri yalnız göçmenleri değil tüm toplumu etkiliyor, gelir güvenliği, yoksulluk, eşitsizlik ve sosyal entegrasyon üzerinde olumsuz etki yapıyor.

Sınır ötesinde sosyal güvenlik haklarını güvence altına almak ve sürdürmek için birçok seçenek mevcut, ve ILO, bu politika seçenekleri ve uygulamalarını küresel bir rehber haline getirmek suretiyle, hükümetler, işçi ve işveren örgütleri ve diğer paydaşların göçmen işçiler ve mültecileri sosyal koruma kapsamına alma çabalarına bilgi sağlıyor. Herkese sosyal koruma sağlamak, özellikle COVID-19 krizinin derin etkileri ve eşitsizliklerinden toparlanmaya başladığımız bu dönemde daha da büyük aciliyet arz ediyor.

Bu Rehber, ILO, Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği (ISSA) ve ILO Uluslararası Eğitim Merkezi (ITC-ILO) arasındaki köklü işbirliğinin ürünüdür.