Suriyeli mülteciler

Türkiye’de Suriyeli Kadınlar, Kız Çocukları ve Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılıklarının Artırılması Projesi

Proje Özeti

Gaziantep’te mesleki eğitim katılımcıları uygulama yapıyor.
Proje, “kadınlar, kız çocukları ve ev sahibi toplumların çatışma, yerinden olma ve diğer krizlere karşı dayanıklılıklarını artırmak” amacıyla, BM Kadın Birimi liderliğinde ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ile işbirliği halinde yürütülmektedir.
Hükümet tarafında ana ortak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’dir.

Proje, Türkiye’deki Suriyeli kadın ve kız çocuklarının sosyal ve ekonomik durumlarının istikrarlı hale getirilmesini ve iki yönlü bölgesel strateji yoluyla, kendine yeterlik ve bir arada yaşama yeteneklerinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Hedefler ve Faaliyetler

Kadın mülteciler ve ev sahibi topluluk üyeleri, uzun vadeli sosyal ve ekonomik toparlanma ve geçim imkanları yoluyla güçlenecektir.

  • Piyasaya yönelik mesleki ve teknik eğitimlerin verilmesi,
  • Kendi işlerini kurmak isteyen Suriyeli kadınlara girişimcilik eğitimi verilmesi;


  • Kadınların güçlenmesi için mentörlük/rol model sisteminin oluşturulması;
  • Küçük çaplı gelir yaratma faaliyetleri için fırsat ve kaynakların sağlanması ve kadın kooperatiflerinin desteklenmesi.


Gaziantep Kadınlara Yönelik Merkez’de bilgisayar kullanım eğitimi katılımcıları

Hedef Kitle

Suriyeli kadınlar ve kız çocukları ve ev sahibi topluluklar

Toplam Yararlanıcı Sayısı

3.280 kadın ve kız çocuğu

Hedef İl

Gaziantep.

Donör(ler)

European Commission logoSuriye Krizine Müdahale için AB Bölgesel Güven Fonu (AB MADAD Fonu)

 

Image result for Japan flagJapon Hükümeti

 

 

Projenin Süresi: Nisan 2018 – Aralık 2019 (22 ay)