Broşür

Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı İşveren Bilgilendirme Broşürü

Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı, “Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında uygulanmaktadır. Program, Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk vatandaşlarının işgücü piyasasına erişimini sağlayarak kayıtlı istihdamı destekler. Ayrıca yetenek ve becerilerini geliştirmeleri ve güçlendirmelerine yardım eder.

Program, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (UİGM) koordinasyonunda ve ilgili sosyal ortaklar ile yakın iş birliği içinde yürütülmektedir. Programın finansmanı KfW Kalkınma Bankası aracılığıyla Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından sağlanmaktadır.

ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (USBPRM) tarafından finanse edilen “Türkiye’de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İş Fırsatları Projesi” de programa kısmı destek sağlamaktadır.