၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ကမ္ဘာ့ကလေးအလုပ်သမား ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေးနေ့

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ကမ္ဘာ့ကလေးအလုပ်သမား ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေးနေ့ အခမ်းအနားအတွက် မြန်မာနိုင်ငံစက်မှု၊ လက်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းပေါင်းစုံ အလုပ်သမား သမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်၏ Statement

မြန်မာနိုင်ငံစက်မှု၊ လက်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းပေါင်းစုံ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကလေးလုပ်သား ပပျောက်ရေးနှင့် စက်လျဉ်း၍ အောက်ပါအတိုင်း သဝဏ်လွှာ ပေးပို့လိုက်ပါသည်။

Statement | 12 June 2020
၁။ မြန်မာနိုင်ငံစက်မှု၊ လက်မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပေါင်းစုံ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ကလေးလုပ်သားပပျောက်ရေး ကော်မတီတွင် အမျိုးသားအဆင့် ကိုယ်စားလှယ်အနေဖြင့်ပါဝင် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘေးအန္တရာယ်ရှိသော လုပ်ငန်းခွင်များ၌ ကလေးလုပ်သားများ သည် ဆက်လက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေရဆဲ အခြေအနေတွင်ရှိပါသည်။

၂။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ဘေးအန္တရာယ်ရှိသော အလုပ်အကိုင်စာရင်းများကို အလျင်အမြန် ထုတ်ပြန်ရန် လိုအပ်ပြီး အဆိုပါလုပ်ငန်းခွင်များ၌ ဥပဒေအရ တားမြစ်ထားသည့် အသက်အရွယ်တွင်ရှိသော ကလေးလုပ်သားများ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေရခြင်းကို ကာကွယ်တားဆီးရန် လိုအပ်ပါသည်။

၃။ ကလေးလုပ်သားများ ဖြစ်ပေါ်ရသည့် အကြောင်းအရင်းများမှာ မိဘများ၏ လုပ်ခလစာဝင်ငွေမလံလောက် ခြင်းသည် အဓိက အကြောင်းအရင်းတစ်ရပ်ဖြစ်နေပြီး လူတစ်ဉီးချင်းစီ၏ ဝင်ငွေမြင့်မားလာစေရေးအနည်းဆုံး လုပ်ခလစာကို တိုးမြင့်သတ်မှတ်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုမှသာ မိဘများအနေဖြင့် ကလေးသူငယ်များကို အသက်အရွယ် ပြည့်မှီခြင်းမရှိသေးပဲ လုပ်ငန်းခွင်များတွင် ဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်စေခြင်းမှ ကာကွယ်တားဆီး နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကလေးသူငယ် ဥပဒေအရ အသက်အရွယ် ပြည့်မှီခြင်းမရှိသေးသည့် ကလေးသူငယ်များကို အလုပ်လုပ်ခိုင်း လျက်ရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအား တရားစွဲအရေးယူလျက်ရှိသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော အခြေအနေတွင် ကလေးသူငယ်များ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းခွင်များသည် ကလေးသူငယ်များအား အကျင့်စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းပျက်စီးစေမည့် လုပ်ငန်းခွင်များ၊ ပညာသင်ကြားခြင်းကို တားဆီးပိတ်ပင်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းခွင်များ၊ ကလေးသူငယ်များ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်ခံရမှုများကို ကာကွယ်ပေးထားခြင်းမရှိသည့် လုပ်ငန်းခွင်များအပါအဝင် အိမ်အကူနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြတ်ထုတ်မှုများကို လွယ်လင့်တကူ ကျူးလွန်ခံရမည့်အခြေအနေများမှ အထူးတလည် ကာကွယ်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

၅။ ကလေးလုပ်သားများအတွက် ကျောင်းပြင်ပ ပညာရေးကိုလည်း အထူးစီမံချက်ချမှတ်၍ အကောင်အထည် ဖော်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အသက် (၁၄)နှစ်မှ (၁၈)နှစ်အတွင်းရှိသော လူငယ်အလုပ်သမားများအတွက်ကိုလည်း လုပ်ငန်းခွင် ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းကျောင်းများ တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ရန်လိုအပ်ပြီး ထိုကဲ့သို့ သင်တန်းကျောင်း များမှတဆင့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများကို မွေးထုတ်လျက် အရည်အသေးပြည့်မှီသော အလုပ်သမားများ ထွက်ပေါ်လာစေရန် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
နိဂုန်းချုပ်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံစက်မှု၊ လက်မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပေါင်းစုံ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ်သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ ဥပဒေအရ တားမြစ်ထား သည့် အသက်အရွယ်အောက်တွင်ရှိသော ကလေးသူငယ်များကို အလုပ်ခိုင်းစေခြင်းပပျောက်အောင် လူမှုရေး မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အတူပါဝင်လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမည်  ဖြစ်ကြောင်းကတိပြုပါသည်။

အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့