Publications

2020

 1. အိုင်အယ်(လ်)အို စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် COVID – 19 ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် (မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ)

  19 August 2020

  နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမားရေးရာစံချိန်စံညွှန်းများသည် မျှတပြီး သာတူညီမျှမှုရှိသော မူဘောင်တစ်ရပ်ကို ချမှတ်ပေးပြီး၊ အလုပ်အကိုင်ဝန်းကျင်လောကရှိ ခိုင်လုံသောအခြေအနေများတွင် ဒဏ်ခံနိုင်မှုကို အထင်အရှားပေါ်လွင်စေလျက်၊ COVID–19 အပါအဝင် ကပ်ရောဂါဆိုးများကို အချိန်ကြာမြင့်စွာနှင့် ရေရှည်တုံ့ပြန်ရာ၌အခြေခံကျလှသည်။

 2. © UN Women/Fahad Abdullah Kaize 2021

  Tackling the COVID-19 youth employment crisis in Asia and the Pacific

  18 August 2020

  Young people’s employment prospects in Asia and the Pacific are severely challenged as a result of the coronavirus disease (COVID-19) pandemic. Youth (15–24 years) will be hit harder than adults (25 and older) in the immediate crisis and also risk bearing higher longer-term economic and social costs, says a joint ILO-ADB report.

 3. Tackling the COVID-19 youth employment crisis in Asia and the Pacific

  18 August 2020

  Young people’s employment prospects in Asia and the Pacific are severely challenged as a result of the coronavirus disease (COVID-19) pandemic. Youth (15–24 years) will be hit harder than adults (25 and older) in the immediate crisis and also risk bearing higher longer-term economic and social costs, says a joint ILO-ADB report.

 4. Women in Business and Management: Enterprise Survey Report

  07 August 2020

  The International Labour Organization, in partnership with the Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry (UMFCCI), implemented an Enterprise survey in Myanmar which contributes to the 2019 global report on Women in Business and Management: produced by the Bureau for Employers’ Activities (ACT/EMP).

 5. COVID-19 Impact on Employment and Labour Market in Myanmar

  27 July 2020

  The COVID-19 pandemic has upended the livelihoods of workers and families in countries around the world. In Myanmar, the pandemic could ultimately lead to a socioeconomic crisis if the right policies and plans are not well designed and implemented. The COVID-19 Impact Assessment on Employment and Labour Market in Myanmar presents the findings to help guide the Government of Myanmar and the social partners in their unrelenting efforts to support affected businesses and vulnerable workers.

 6. COVID-19: Impact on migrant workers and country response in Myanmar

  13 July 2020

  Country brief prepared by the ILO Liaison Office in Myanmar on the impact of the COVID-19 pandemic on migrant workers, and country's responses.

 7. Promoting dialogue in the Myanmar garment sector

  03 July 2020

  Social dialogue is the ILO’s best mechanism in promoting better living and working conditions as well as social justice. It is an instrument, a tool of good governance in various areas at every possible level: from factory floor to global stages. It is relevant to any effort to make the economy more performing and more competitive and to make society in general more stable and more equitable.

 8. အနာဂတ် လုပ်ငန်းခွင်ဆက်‌ဆံ‌ရေးဆိုင်ရာလေ့ကျင့် သင်ကြားမှုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း - မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောလုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံ ရေးလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့တစ်ရပ် အတွက် ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာ‌လေ့လာမှုတစ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း သည့်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ

  30 June 2020

  ခိုင်မာအားကောင်းသောလုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေးဆိုင် ရာမူဘောင်များ၊ မူဝါဒများနှင့် စနစ်များသည် အားလုံးပါဝင်ပြီး ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော လူမှုစီးပွားဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုသိရှိနားလည်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာများဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ယင်း၏ များလှစွာသော လုပ်သားစျေးကွက်အသင်းအဖွဲ့များကို ခေတ်စနစ်နှင့်လျော်ညီအောင် လုပ်ဆောင်နေလျက်ရှိသောကြောင့်၊ အားလုံးပါဝင်သော မြန်မာနိုင်ငံတော်သစ်ကို တည်ဆောက်ရာတွင် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ၊ အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ၎င်းတို့အဖွဲ့ဝင်များထံမှမျှော်မှန်းထားသည့်အရာများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်အတွက် ၎င်းတို့အနေဖြင့် အပြုသဘောဆောင်လျက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် အသိပညာဗဟုသုတများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများလိုအပ်ပါသည်။

 9. Investing in the future of industrial relations training: Findings of a feasibility study for a sustainable training mechanism in Myanmar

  30 June 2020

  Strong industrial relations frameworks, policies and systems are essential to realize inclusive and sustainable socio-economic development. As Myanmar is modernizing its many labour market institutions, the ability of workers and employers’ organizations and their members to live up to what is expected from them in building an inclusive new Myanmar requires them to have the knowledge and skills to engage constructively. Many donors and international organizations, including the ILO, have responded positively to this emerging demand for knowledge and capacity building. Significant investments have been made toward ensuring that the ILO tripartite constituents increasingly develop their abilities to build an industrial relations model aligned with the society they want going forward. This report proposes scenarios for the long term and sustainable development of an industrial relations training mechanism responsive to the ILO constituents’ needs.

 10. An ILO for All Seasons-The International Labour Organization's Ways out of Crisis

  29 June 2020

  Over a hundred years, the ILO has developed International Labour Standards and Policy Responses to mitigate the effects of employment and social crises.The COVID-19 pandemic has shown how hasards move in a globalized world. It has highlighted the need to use the tools that are available for countering social and economic crises and securing the safety and health of workers. This book traces the development of these tools and the ways in which they have been successfully applied over the last hundred years.

 11. မြန်မာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွင် ILO-GIP အပြန်အ လှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုဆိုင်ရာလေ့ကျင့်သင်ကြားမှု၏ ရေရှည်ခိုင်မြဲသော သက်ရောက်မှုဆီသို့

  24 June 2020

  ၃ နှစ်နီးပါးမျှစီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးနောက်၊ ILO-GIP စီမံကိန်းသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မေလ ၃၁ ရက် နေ့တွင် ပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းနှင့်လက်တွဲ ဆောင်ရွက်သည့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအလုပ်အ မှုဆောင်များ၊ သူနာပြုများနှင့်ကြီးကြပ်ရေးမှူးများအ ပါအဝင်၊ ထောင်နှင့်ချီသောအလုပ်သမားများ၊ လုပ် ငန်းအုပ်ချုပ်စီမံသူများနှင့် အလုပ်သမားကိုယ်စား လှယ်များထံမှလေ့လာသင်ယူရန်ရည်ရွယ်လျက်၊ ILO-GIP စီမံကိန်းသည် စီမံကိန်းလုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ဆိုင်သည့်ပေါ်ထွက်လာသောသက်ရောက်မှုများကို ထောက်ပြနေသည့် အဖြစ်အပျက်အကြောင်းအရာ ၇ ခုကို ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

 12. Toward sustainable impact of the ILO-GIP social dialogue training in the Myanmar garment industry

  24 June 2020

  After almost three years of operation, the ILO-GIP has concluded on 31 May 2020. With the goal to learn from the thousands of workers, management and workers representatives, including trade union executives, nurses, and supervisors the project worked with, the ILO-GIP has produced a series of seven case stories pointing out to the emerging impact of the project activities.

 13. ယခုအခါ ကလေးများအား ကလေးအလုပ်သမား ဖြစ်စေခြင်းမှ ပိုမိုကာကွယ်ကြပါစို့။

  08 June 2020

  COVID-19 သည် က‌လေးများ၏ အခွင့်အရေး၊ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတတ်ရေးအတွက် မကြုံစဖူးအန္တရာယ်များအဖြစ် ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ ကလေးအလုပ်သမား ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေးနေ့သည် အကျပ်အတည်းကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကာလအတွင်း အထိခိုက်လွယ်ဆုံးသောသူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို အာရုံစိုက်ရန်အတွက် နိုင်ငံများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများကို တောင်းဆိုပါသည်။

 14. Labour issues in CSR: Examples from the ILO helpdesk for business Q&A

  05 June 2020

  The International Labour Office Helpdesk for Business on International Labour Standards provides a one-stop shop for understanding the ILO’s approach to socially responsible labour practices. The service is available free of charge to managers and workers, as well as workers’ and employers’ organizations. Its primary audience are the people who deal with day-to-day company operations and supply chain management, and who develop company policies shaping those operations, particularly concerning respect for workers’ rights. The service is strictly confidential.

 15. လုပ်ငန်းခွင်မှာ Covid-19 ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့် လျော့ချခြင်း လုပ်ငန်းစစ်ဆေးချက ်များ ရက်စွဲ ၆.၄.၂၀၂၀

  15 May 2020

  လုပ်ငန်းခွင်များ၌ COVID- 19 ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး နှင့် လျော့ပါးစေရေး ဘေးအန္တရာယ်အကဲဖြတ်ခြင်း နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုများ အတွက် ထိရောက်သော လုပ်ငန်းစဉ်များလိုအပ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစစ်ဆေးချက်သည် ရိုးရှင်းပြီး အလုပ်သမားများ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် ကျန်းမာရေး ကိုကာကွယ်ရန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချင်းဖြင့် COVID-19 အန္တရာယ်များကို အကဲဖြတ်ရန် ဆောင်ရွက်မှုများဖြစ်သည်။

 16. Covid-19 ကပ်ကာလကို ရင်ဆိုင်ရာတွင် အပြန်အလှန် ဆွေး‌နွေးပြောဆိုရန် လိုအပ်ခြင်း

  05 May 2020

  COVID-19 ၏ လူမှု-စီးပွား အပေါ် သက်ရောက်သည့် နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်များသည် များပြားလှသဖြင့် အစိုးရများ၊ အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများတို့သည် COVID-19 ၏ ရိုက်ခတ်မှုများ ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရေးအတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှု ကောင်းသည့်မဟာဗျူဟာများ၊ မူဝါဒများကို ထိရောက် သည့် သုံးပွင့်ဆိုင် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသောနည်း (social dialogue) အားဖြင့် အတူတကွ ပူးပေါင်းလျက် ပုံဖော် ရေးဆွဲကြရန် လိုအပ်လာပါသည်။

 17. Myanmar Tea Cultivation and Processing Guide

  22 April 2020

 18. Job creation in Myanmar’s trade agenda

  22 April 2020

 19. မြန်မာနိုင်ငံကလေးအလုပ်သမားဆိုင်ရာ ဉပဒေများ၊ နည်းဉပဒေများအပေါ် နိုင်ငံတကာ ဉပဒေများ၊ စံချိန်စံနှုန်းများဖြင့် နှိုင်းယှဉ်၍ လေ့လာဆန်းစစ်ကြည့်ခြင်း

  12 March 2020

  ဤလေ့လာဆန်းစစ်ချက်စာတမ်းအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏တည်ဆဲဉပဒေများသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပေါ်ပေါက်နေသည့် ကလေးအလုပ်သမားဆိုင်ရာ ပြဿနာများအထူးသဖြင့် ကလေးအလုပ်သမားများ အားအဆိုးရွားဆုံးပုံစံဖြင့် ခိုင်းစေမှုနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန် ပြီးပြည့်စုံသည့်အခြေအနေတွင် ရှိ၊မရှိလေ့လာဆန်းစစ်ထားပါသည်။

 20. A legal review of national laws and regulations related to child labour in Myanmar in light of international laws and standards

  12 March 2020

  This study seeks to assess whether the existing national legislation is comprehensive enough to address child labour issues in Myanmar, with a special attention to the worst forms of child labour.

 21. အိုင်အယ်(လ်)အို အခြေခံပြဌာန်းချက်နှင့် အုပ်ချုပ်စီမံရေးဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက်များအတွက် လမ်းညွှန်

  12 March 2020

  အိုင်အယ်(လ်)အို၏အခြေခံပြဌာန်းချက် ၈ ခုနှင့် ယင်းနှင့်ဆက်နွှယ်နေသောနောက်ဆက်တွဲ စာချုပ်များတို့နှင့်အတူ၊ အိုင်အယ်(လ်)အို၏ အုပ်ချုပ်စီမံရေးဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက် ၄ ခု တို့ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် မြန်မာဘာသာစကားတို့ဖြင့် စုဖွဲ့ထားသော ဤစာအုပ်သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့အစည်း (အိုင်အယ်(လ်)အို)၏ ရာပြည့်နှစ်ကို အထိမ်းအမှတ်ပြုလျက် ထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံတကာအလုပ်သမား ရေးရာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီး အသိပညာမြှင့်တင်ရန် ဒီဇိုင်းပုံဖော်ထားပါသည်။