အကူးအပြောင်းကာလနှင့် လုပ်သားအင်အားလျှော့ချမှု စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ (မူ ၂.၀)

COVID – 19 ကပ်ရောဂါသည် အလုပ်အကိုင်ဝန်းကျင်လောကကို သက်ရောက်လျက် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခြင်းနှင့် အလုပ်အကိုင်အရည်အသွေး ညံ့ဖျင်းမှုအနေအထားများ မြင့်မားလာစေသည့်အပြင် အထည်ချုပ်လုပ်သားထု၏ အများစုဖြစ်သော အမျိုးသမီးအလုပ်သမားများအပေါ် အချိုးအစား မမျှတသည့်အနေအထားဖြင့် ထိခိုက်စေလျက်ရှိပါသည်။

စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့် စက်ရုံများ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများ၊ နိုင်ငံတကာက လက်ခံထားသည့် ကောင်းမွန်သောအလေ့အကျင့်များနှင့် နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမားရေးရာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် ဤလမ်းညွှန်ချက်များက ပံ့ပိုးကူညီပါသည်။