DIILM Updates

ပြည်ပလုပ်သားရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်းဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချုပ်မှု

DIILM update 3# - DIILM စီမံကိန်းအနေဖြင့် ပြည်ပလုပ်သားရွှေ့ပြောင်း သွားလာခြင်း စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့် မူဝါဒဆိုင်ရာမူဘောင် ခိုင်မာအားကောင်းစေရန် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန(MOLIP)၊ လွှတ်တော်အမတ်များ၊ မြန်မာပြည်ပအလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်(MOEAF)၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ ပူးပေါင်း၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်