မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကလေးသူငယ် အိမ်အကူအလုပ်အကိုင်ကို မြန်ဆန်စွာ လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ က‌လေးသူငယ် အိမ်အကူအလုပ်အကိုင် (CDW) ကို မြန်ဆန်စွာ‌လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း ဤဆန်းစစ်‌လေ့လာမှုကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း‌ရွေးချယ်ထားသည့်ဧရိယာများမှ က‌လေးအိမ်အကူအလုပ်အကိုင် CDW များဆိုင်ရာ လှုပ်ရှား‌ပြောင်းလဲမှုအချက်အလက်များကို သိရှိနိုင်ရန်အတွက် က‌လေးအိမ်အကူအလုပ်အကိုင်ကို မြန်ဆန် စွာဆန်းစစ်‌လေ့လာမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ မြန်ဆန်စွာဆန်းစစ်‌လေ့လာမှုတွင် ပါဝင်သည့်အ‌ခြေအ‌နေများမှ ထွက်‌ပေါ်လာ သည့်အသိပညာများကို အိမ်အကူအလုပ်အကိုင်တွင် က‌လေးအလုပ်သမားများကို လက်ခံသုံးစွဲမှုများဆိုင်ရာ ဖြစ်နိုင် ‌ခြေရှိသည့် လူမှု‌ရေးရာသ‌ဘောထားများကို ‌ပြောင်းလဲရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အသိပညာ‌ပေးမြှင့်တင်မှုများနှင့် ‌ထောက်ခံ တင်ပြမှုများတွင် အသုံးပြုရန်၊ က‌လေးသူငယ်များ အထူးသဖြင့် မိန်းက‌လေးများကို အကာအကွယ်‌ပေးနိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု အဖြစ်ယုံကြည်‌ပြောင်းလဲ‌ပေးနိုင်ရန်လည်းဖြစ်သည်။ အခြားတဘက်တွင် မြန်ဆန်စွာဆန်းစစ် ‌လေ့လာမှု၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုမှာ က‌လေးအလုပ်သမားရပ်ဆိုင်းသွား‌စေရန်အတွက် မူဝါဒ‌ရေးရာ လုပ်‌ဆောင် ချက်များ‌ဆောင်ရွက်သည့်အခါနှင့် အိမ်အကူအလုပ်အကိုင်တွင်းရှိတရားဝင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိ‌သော လူငယ်အလုပ် သမားများကို အကာအကွယ်‌ပေးရန် ခိုင်မာ‌သောအ‌ခြေခံအချက်အလက်များ ‌ပေးနိုင်ရန်လည်းဖြစ်သည်။

က‌လေးသူငယ်အိမ်အကူလုပ်သားနှင့် အိမ်အကူအလုပ်အကိုင်တွင်းမှ က‌လေးအလုပ်သမားများမှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပျံ့နှံ့ဖြစ်ပွား လျက်ရှိ‌သောကိစ္စရပ်ဖြစ်သည်။ အိမ်အကူအလုပ်အကိုင်တွင်းသို့ ဝင်‌ရောက်လုပ်ကိုင်ကြ‌သော ‌ရွှေ့‌ပြောင်း လုပ်သားက‌လေးများမှာ ‌ကျေးလက်သို့မဟုတ် မြို့ပြအနီးအနားဝန်းကျင်များမှ ဖြစ်ပြီး ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၏ သက်‌ရောက်မှု၊ ဝင်‌ငွေတိုးလုပ်ငန်းများ သို့မဟုတ် အခွင့်အလမ်းများမရှိခြင်း၊ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ၊ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အ‌ရေး‌ပေါ်အ‌ခြေအ‌နေများ သဘာဝ‌ဘေးအန္တရာယ်များ‌ကြောင့် လုပ်ကိုင်ကြရခြင်းဖြစ်သည်။ အိမ်အကူအလုပ်အကိုင် အတွင်းရှိ က‌လေးသူငယ်အများစုမှာ မိန်းက‌လေးများဖြစ်ပြီး လူမှု‌ရေးရာထုံးတမ်းဓ‌လေ့အရ အမျိုးသမီးများကို အိမ်အကူအလုပ်အကိုင်နယ်ပယ်တွင်းသို့ သွတ်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ အိမ်အကူအလုပ်အကိုင်တွင်းရှိ က‌လေးအလုပ် သမားများမှာ အလွန်ရှည်ကြာ‌သောအလုပ်ချိန်များ၊ မနက် ၄ နာရီ ၅ နာရီမှ ညအထိ၊ အ‌ကြွေး‌နှောင်ကြိုး၊ အသက် အငယ်ဆုံးက‌လေးအိမ်အကူ၏အ‌တွေ့အကြုံအရ လူမမြင်‌အောင်ထားခြင်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်နှုတ်အားဖြင့် ညှင်းဆဲ ခြင်းများ ထို့အတူ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်မှုများကို ခံစားကြရသည်။