ILO 100

အုိင္အယ္(လ္)အိုရဲ႕ ရာျပည့္အထိမ္းအမွတ္ဆီသို႔

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕တည္ေထာင္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ျပည့္အံ့ဆဲဆဲျဖစ္ေနပါျပီ။ အစီအစဥ္ခ် မွတ္ထားတဲ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေတြ၊ အထိမ္းအမွတ္က်င္းပမႈေတြနဲ႔အတူ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ဟာ လူမႈတရားမွ် တမႈအေပၚအေျခခံတဲ့ အုိင္အယ္(လ္)အိုရဲ႕ ကမၻာတစ္၀ွမ္းေအးခ်မ္းသာယာေရးဆိုတဲ့ စိတ္ကူးပံုေဖာ္ခ်က္အျမင္ကို အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္ေစဖုိ႔အတြက္ တစ္ကမၻာလံုးက က်င္းပျပဳလုပ္ၾကမယ့္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ပါပဲ။

Date issued: 14 October 2018 | Size/duration: 00:59