Edicija Uslovi rada i zapošljavanja, knjiga br. 94

Organizovanje po pozivu: Zastupanje, vidljivost i kolektivno pregovaranje u ekonomiji honorarnih poslova

Broj zaposlenih u honorarnom ili platformskom radu je u porastu zbog tehnološke transformacije rada. Uprkos prirodi ovih nestandardnih oblika rada, mora se obezbediti odgovarajuća zaštita radnih mesta i moraju se promovisati, poštovati i primeniti fundamentalni principi i prava na radu bez obzira na to kako je taj rad struktuiran.

To je jedna od preporuka koju su u svom radu „Organizovanje po pozivu: Zastupanje,vidljivost i kolektivno pregovaranje u ekonomiji honorarnih poslova“ izneli Hana Džonston i Kris Lend-Kaslauskas, koji od nedavno postoji i na srpskom jeziku. U radu se takođe nalaze i druge preporuke i ocene najnovijih praksi i mehanizama koje primenjuju sindikati, radni centri i kooperative u Americi i Evropi.