Thử nghiệm Bộ Công cụ đánh giá cho nghề Lễ tân và Phục vụ Buồng tại Việt Nam

ILO phối hợp cùng cùng với Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp (DVET) thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MoLISA), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (MoCST) và các bên liên quan khác đến từ các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo trong ngành Du lịch - Khách sạn (T&H) xây dựng các bộ công cụ đánh giá cho nghề Lễ tân và Phục vụ Buồng bậc 02 và 03 tại Việt Nam theo hai bộ Tiêu chuẩn đầu tiên của Việt Nam về Kỹ năng Nghề Quốc gia (NOSS)

Article | 09 December 2018
TP Huế, Việt Nam 8-9/12/2018 – Là một trong những sáng kiến của Dự án Áp dụng Chiến lược Đào tạo G20 nhằm thúc đẩy gắn kết doanh nghiệp trong đào tạo nghề, tổ chức ILO đã làm việc cùng với Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp (DVET) thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MoLISA), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (MoCST) va các đối tác khác là doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo trong ngành Du lịch khách sạn (T&H) để xây dựng các bộ công cụ đánh giá kỹ năng cho Nghề Lễ tân và Phục vụ Buồng bậc 2 và bậc 3 ở Việt Nam dựa trên hai bộ tiêu chuẩn đầu tiên cấp quốc gia về Kỹ năng nghề (NOSS)

Bản thảo đầu tiên của bộ công cụ đánh giá được thực hiện nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nhóm soạn thảo bao gồm các chuyên gia đến từ 12 doanh nghiệp và cơ sở đào tạo của ngành Du lịch khách sạn, áp dụng mô hình hợp tác Công tư (PPP).

Hai nhóm xây dựng đã làm việc chặt chẽ qua 8 cuộc họp kỹ thuật cũng như những buổi họp không chính thức khác trong suốt khoảng thời gian 5 tháng. Trong quá trình chuẩn bị này, các nhóm công tác đã nhận được những hỗ trợ kỹ thuật thường xuyên về mặt tập huấn, phương pháp luận và những góp ý kỹ thuật khác từ các chuyên gia của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (Viện nghiên cứu Giáo dục nghề nghiệp, Vụ Kỹ năng nghề) và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Đào tạo).

Trong bối cảnh hợp tác nêu trên, phối hợp với Trường Cao đẳng Huế, ILO đã cũng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp tổ chức hoạt động hai ngày thử nghiệm diễn ra vào ngày 8 và 9 tháng 12 năm 2018 cho bộ công hỏi trắc nghiệm trên máy tính và các bài thi thử thực hành lấy bối cảnh là địa điểm làm việc thực tế.

Ở phiên khai mạc hoạt động thử nghiệm, các đại diện đến từ TCGDNN, ông Trần Quốc Huy – Chánh Văn phòng và Bộ VHTTDL, ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Vụ trưởng, Vụ Đào tạo đã gửi lời cảm ơn tới các nhóm công tác cho những nỗ lực trong thời gian vừa qua, đồng thời cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của những bộ công cụ này trong việc thu hẹp khoảng cách cung và cầu kỹ năng. Ngoài ra, sự hợp tác mạnh mẽ giữa trường và doanh nghiệp được đánh giá cao và công nhận bởi cả hai Bộ. Ông Vũ Hoài Phương, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Huế, cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sáng kiến này như một nguồn tham vấn quan trọng cho trường CĐ Du lịch Huế cũng như các trường khác để nắm rõ hơn những yêu cầu năng lực từ phía doanh nghiệp, từ đó điều chỉnh các chương trình đào tạo và giáo trình hiện có theo hướng thực tiễn và hiệu quả hơn.

Hoạt động này đã nhận được sự hỗ trợ từ khoảng 45 chuyên gia và thành viên từ khối tư nhân, các trường nghề, hiệp hội nghề nghiệp và các tổ chức liên quan đến từ Hà Nội và các địa bàn du lịch khác như TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, TP Huế, Nha Trang và Đà Nẵng. 48 thí sinh tham dự là người lao động hiện đang làm nghề lễ tân và phục vụ buồng ở bậc 02 và bậc 03 từ 10 khách sạn của TP Huế. Những thí sinh này đã được lựa chọn dựa trên những yêu cầu đạt ra theo Nghị định 31/2015/NĐ-CP ngày 24/03/20105 về đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Hai ngày thử nghiệm thành công đã đem lại những kinh nghiệm, góp ý và các góc nhìn hiệu quả cho cả hai nhóm xây dựng và phía Nhà nước nhằm hoàn thiện tốt hơn nội dung bản dự thảo. Bản thảo sửa đổi được dự kiến sẽ được nộp lại cho TC GDNN trong tháng 1/2019 để chuẩn bị cho bước thẩm định tiếp theo.

Hoạt động thử nghiệm này, cũng như cả quá trình xây dựng theo phương thức hợp tác PPP, là hoạt động thử nghiệm nhằm nhân rộng các hoạt động tương tự với các nghề khác cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của khối tư nhân trong thiết lập nền tảng phát triển kỹ năng tại Việt Nam.
Cần thêm thông tin về Dự án G20TS xin vui lòng xem tại trang web /g20ts , nội dung tiếng Việt xin xem tại https://www.ilo.org/hanoi/Whatwedo/Projects/g20ts/lang--vi/index.htm