Applying the G20 Training Strategy in Jordan (Phase 2)

Các đối tác Xã hội thảo luận về các Chiến lược Quản trị Kỹ năng ngành tại Jordan

Chiến lược Đào tạo G20 nhằm củng cố mối liên quan giữa kết quả giáo dục và đào tạo với nhu cầu thị trường lao động và xây dựng năng lực cho những đối tác làm việc trong lĩnh vực TVET để xây dựng các hệ thống phát triển kỹ năng cấp ngành và quốc gia.

Press release | Amman, Jordan | 09 April 2018
Được sự đồng ý của Ngài Sameer Saeed Murad, Bộ trưởng Bộ Lao động, Dự án đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Các hệ thống Quản trị Đào tạo Giáo dục Nghề nghiệp cấp ngành” vào ngày 04-05 tháng 4, 2018 trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa ILO và Liên bang Nga nhằm “áp dụng Chiến lược Đào tạo G20”. Chiến lược Đào tạo G20 hướng đến cải thiện mối liên quan giữa kết quả giáo dục và đào tạo với các nhu cầu thị trường lao động, và cải thiện năng lực của các bên liên quan trong lĩnh vực TVET để xây dựng các hệ thống phát triển kỹ năng ngành và quốc gia.

Trong giai đoạn 2018-2019, Dự án do Liên bang Nga tài trợ sẽ tập trung vào sáu ngành công nghiệp, bao gồm dệt may, gỗ và nội thât, in ấn và đóng gói, các ngành hóa chất và dược, cũng như ngành chế biến thức ăn và đồ uống. Bước đầu, ILO hợp tác với Bộ Lao động, Phòng Công nghiệp Jordan và Liên đoàn Lao động Jordan, hỗ trợ xây dựng một hệ thống quản trị kỹ năng ngành và khuyến khích đối thoại xã hội giữa các đối tác liên quan trong vấn đề quản trị TVET. Thông qua hợp tác này, ILO hướng đến nâng cao năng lực cho các cán bộ chính phủ và các đối tác khác trong việc thực hiện các chính sách và chiến lược quốc gia theo các ưu tiên được xác định.

Hội thảo được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị King Hussein Bin Talal, Biển Chết, bao gồm các phiên thảo luận giữa đại diện ba bên và các đối tác khác. Trong suốt hội thảo, Tổng thư Ký của Bộ Lao động, Ngài Hani Khlaifat đã nhấn mạnh việc cần thiết cải thiện quản trị TVET cấp ngành và xây dựng hợp tác giữa các khu vực công và tư, nhằm sau đấy chủ động củng cố lĩnh vực TVET của quốc gia và giúp làm giảm tỷ lệ thất nghiệp dùy trì ở mức cao lâu nay. Tổng thư ký cũng bày tỏ hy vọng các kết quả của hội thảo sẽ đóng góp và việc xây dựng hệ thống mà ở đó Giáo dục và đào tạo nghề có thể cung cấp cho thị trường lao động lực lượng lao động có kỹ năng và được khích lệ.

Chủ tịch Phòng Công nghiệp Jordan, ông Adnan Abu Ragheb nhấn mạnh vai trò chủ đạo của ngành trong việc khuyến khích phát triển kinh tế và đạt được các mục tiêu tăng trưởng xã hội quốc gia. Ông cũng chỉ ra rằng ngành công nghiệp cung cấp 15 phần trăm việc làm trong nền kinh tế, tuy nhiên vẫn phải đối mặt với các thức thức lớn liên quan đến kỹ năng phù hợp của thanh niên Jordan. Trong bối cảnh này, Cố vấn Bộ trường, Sứ quán Liên bang Nga tại Jordan, ông Oleg Levin đã đề cập trong hội thảo rằng việc “áp dụng Chiến lược Đào tạo G20” quan tâm đến việc giới thiệu các giải pháp đa dạng nhằm giải quyết trở ngại đến từ thiếu hụt kỹ năng trong nước thông qua vai trò chủ đạo của khối tư nhân.

Điều phối viên văn phòng ILO tại Jordan, ông Patrick Daru, chia sẻ mục tiêu của hội thảo nhằm đạt được một mô hình rõ ràng của ngành ở cấp quốc gia. Qua hội thảo, một số kinh nghiệm tốt của quốc tế đã được chia sẻ và thảo luận, nhằm xây dựng cùng các đại biểu một mô hình phù hợp với bối cảnh của Jordan. Cuối hội thảo, các đại biểu đã đưa ra được các khuyến nghị thực tiễn đóng góp cho việc xây dựng một hệ thống quản trị kỹ năng ngành, hỗ trợ thực hiện Chiến lược Phát triển Nguồn nhân lực Quốc gia 2016-2025.