Project Office

Employment Policy Department
Skills and Employability Branch
International Labour Organization
Route des Morillons 4,
1202 Geneva , Switzerland


Email : g20-armenia@ilo.org

«ՄԵԾ ՔՍԱՆՅԱԿԻ (G20) ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ. ԱՄԿ-Ի ԵՎ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ԾՐԱԳՐԻ 2րդ ՓՈՒԼ

What's new

 1. Հայաստան՝ հմտությունների զարգացման ռազմավարական պլանավորման ժամանակակից միտումներին ընդառաջ

  ԱՄԿ «Մեծ քսանյակի (G20) ուսուցման ռազմավարության կիրառումը. ԱՄԿ-ի և Ռուսաստանի Դաշնության գործընկերություն» ծրագրի (2-րդ փուլ) շրջանակներում Հայաստանում տեղի ունեցավ «ՏՄԿՈւ ռազմավարական նպատակների և արդյունքների ցուցանիշների համապատասխանեցումը Մարդկային ռեսուրսների զարգացման (ՄՌԶ) միջազգային քաղաքականության գործիքներին» թեմայով գիտելիքի փոխանակման աշխատաժողովը, որի ընթացքում ներկայացվեցին Ծրագրի ներքո իրականացված փորձնական ենթածրագրի արդյունքները։

 2. G20TS Armenia

  Հայաստանը մեկնարկեց Հմտությունների զարգացմանն ուղղված պիլոտային ծրագիր

  «Մեծ քսանյակի ուսուցման ռազմավարության կիրառումը. ԱՄԿ և Ռուսաստանի Դաշնության գործընկերություն» Ծրագիրը (2-րդ փուլ) ՀՀ-ում համախմբել է պետական մարմինների պաշտոնյաներին, ԱՄԿ-ի սոցիալական գործընկերներին, ՆՄԿՈՒ հաստատությունների, ինչպես նաև գործնական համայնքի ներկայացուցիչներին, նպատակ ունենալով ներդաշնակեցնել ազգաին Հմտությունների զարգացման ռազմավարությունը և համապատասխան ցուցանիշները Մարդկային ռեսուրսների զարգացման միջազգային քաղաքականության առաջարկություններին և առաջատար փորձի պահանջներին:

 3. G20TS Armenia

  Հայաստանը մեկնարկեց հմտությունների զարգացման կառավարման առաջին աշխատաժողովը

  ԱՄԿ «Մեծ քսանյակի (G20) ուսուցման ռազմավարության կիրառումը. ԱՄԿ և ՌԴ գործընկերություն» ծրագրի (2րդ փուլ) շրջանակներում տեղի ունեցած աշխատաժողովը առաջին է կարողությունների զարգացման միջոցառումների շարքում, որն ուղղված է Հայաստանում հմտությունների զարգացման կառավարման ոլորտում ազգային կարողությունների հզորացմանը:

 4. G20TS Sub-regional

  Հայաստանը, Ղրղզստանը, Տաջիկստանը և Ռուսաստանի Դաշնությունն ամրապնդում են hմտությունների զարգացման ռազմավարական նպատակների և ցուցանիշների ձևակերպման իրենց կարողությունները

  «Մեծ քսանյակի (G20-ի) ուսուցման ռազմավարության կիրառումը․ ԱՄԿ-ի և Ռուսաստանի Դաշնության համագործակցություն» ծրագրի հովանու ներքո Ռուսաստանը հյուրընկալել է միջտարածաշրջանային աշխատաժողով հետևյալ թեմայով՝ «Հմտությունների զարգացման ռազմավարական նպատակների և կատարողականի ցուցանիշների համապատասխանեցումը միջազգային ՄՌԶ քաղաքականության առաջարկություններին և Մեծ քսանյակի երկրների փորձին»։ Աշխատաժողովին մասնակցել են Հայաստանի, Ղրղզստանի, Տաջիկստանի և Ռուսաստանի Դաշնության 6 մարզերի 35 կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև Համաշխարհային բանկի և UNESCO-UNEVOC կազմակերպության փորձագետներ։

 5. G20TS Jordan

  Հորդանանում սոցիալական գործընկերները քննարկում են ոլորտային հմտությունների կառավարման ռազմավարությունները

  Մեծ քսանյակի ուսուցման ռազմավարությունը նպատակ ունի բարձրացնել կրթության և ուսուցման արդյունքների համապատասխանեցումը աշխատաշուկայի պահանջարկին և զարգացնել ՏՄԿՈՒ ոլորտում աշխատող մասնագետների կարողությունները, որոնք ընդգրկված են ազգային և ոլորտային հմտությունների զարգացման համակարգերի կայացման մեջ։

 6. G20TS Armenia

  Կլոր սեղան՝ հմտությունների զարգացման ռազմավարական նպատակների և ցուցանիշների համապատասխանեցում միջազգային Մարդկային ռեսուրսների զարգացման (ՄՌԶ) քաղաքականությանը և փորձին

 7. G20TS Jordan

  ԱՄԿ համագործակցում է Ռուսաստանի Դաշնության հետ, նպատակ ունենալով աջակցել Հորդանանի ջանքերին ուղված երկրում ՏՄԿՈՒ համակարգի բարելավմանը

  «Հմտություններ առևտրի և տնտեսական դիվերսիֆիկացիայի համար» (STED) երկօրյա աշխատաժողովը տեղի ունեցավ Ամմանում /Հորդանան/ «Մեծ քսանյակի ուսուցման ռազմավարության կիրառումը՝ ԱՄԿ-ի և Ռուսաստանի Դաշնության համագործակցություն» ծրագրի (2-րդ փուլ) շրջանակներում։ Աշխատաժողովը նախանշեց ծրագրի մեկնարկը Հորդանանում:

Միջոցառումներ

 1. Ուսուցողական աշխատաժողով: «Հմտությունների զարգացման ռազմավարական նպատակների և արդյունավետության ցուցիչների համապատասխանեցումը միջազգային ՄՌԶ քաղաքականության առաջարկությունների և Մեծ քսանյակի (G20-ի) երկրների փորձի հետ»

  Աշխատաժողովը կկայանա «G20-ի ուսուցման ռազմավարության կիրառումը․ ԱՄԿ-ի և Ռուսաստանի Դաշնության համագործակցություն» ծրագրի 1-ին անմիջական նպատակի ներքո, այն է բարելավել կառավարությունների և շահագրգիռ կողմերի կարողությունները հմտությունների զարգացման համակարգերի և ռազմավարությունների ազգային քաղաքականությունների վերլուծության, բարեփոխման և իրականացման գործում՝ վերհանված գերակայությունների համատեքստում։

Ծրագրի ակնարկ

Ծրագիրը Ռուսաստանի Դաշնության և ԱՄԿ-ի շարունակական արձագանքն է՝ ի աջակցություն Մեծ քսանյակի ուսուցման ռազմավարության կիրառմանը։

Ծրագրի հիմնական ուղվածությունն է համապատասխան ազգային կադրերի ուսուցումը և վերապատրաստումը՝ Ծրագրի օժանդակությամբ շահառու երկրների ազգային և ոլորտային հմտությունների զարգացման համակարգերը քննադատաբար վերլուծելու և բարելավելու նպատակով:

Ծրագրի բովանդակությունը

Ծրագրի 2-րդ փուլը մշակվել է 1-ին փուլի արդյունքների և քաղված դասերի հիման վրա, ամբողջությամբ հաշվի առնելով Ծրագրի 1-ին փուլի համար կատարված անկախ գնահատման առաջարկները, որոնք, մասնավորապես պնդում էին ապահովելու շահառու երկրների բոլոր հիմնական կողմերի ներգրավվածությունը Ծրագրի մշակման մեջ:

Շահառու երկրների hմտությունների զարգացման կարիքները վերհանվել են Ծրագրի մշակողների կոցմից յուրաքանչյուր երկրում տեխնիկական քննարկումների ընթացքում:

Ծրագրի նպատակները, միջոցառումները և սպասվելիք արդյունքները սահմանվել են Ծրագրային փաստթղտում հավասարակշռված կերպով՝ յուրաքանչյուր երկրում, արտացոլելով կառավարությունների, գործատուների և աշխատողների կազմակերպությունների տարբեր շահերը:

Մանրամասնորեն ուսումնասիրվել է Ռուսաստանի Դաշնությունում Ծրագրի բաղադրիչը իրականացնող Սկոլկովո Գործակալի ընտրությունը:

Ծրագրի նպատակները

Ծրագրի վերջնական նպատակն է ուժեղացնել ազգային Հմտությունների զարգացման համակարգերը և քաղաքականությունները թե՛ կանանց և թե՛ տղամարդկանց զբաղվածության հնարավորությունները բարելավելու համար: Մասնավորապես, Ծրագիրը կանրադառնա մի շարք խնդիրներին քաղաքականության և ինստիտւցիոնալ հարթակում, որոնք բնորոշ են այսօրվա ՏՄԿՈՒ համակարգին:

Ծրագիրը ավարտելուն պես ակնկալվում է՝
 • Բարելավել կառավարությունների և շահագրգիռ կողմերի կարողությունը ազգային ուսուցման քաղաքականությունների, համակարգերի ու ռազմավարությունների վերանայման, բարեփոխման ու իրականացման գործում՝ վերհանված գերակայությունների համաձայն:
 • Կարողությունների զարգացման միջոցով տնտեսության ճյուղերում ուժեղացնել հմտությունների ուսուցման համակարգերը՝ հնարավոր դարձնելու մասնագիտական չափորոշիչների, որակավորումների, կարողությունների վրա հիմնված վերապատրաստման ծրագրերի և գնահատման գործիքների մշակումն ու կիրառկումը:
 • Բարելավել և կիրառկել համակարգչային ուսուցման ծրագրեր Ռուսաստանի Դաշնության հինգ մարզերի ու ընտրված ոլորտների և Սկոլկովո կառավարման դպրոցի (SKOLKOVO) կողմից ընտրված շահառու երկրների ՏՄԿՈՒ հաստատությունների համար:

Ծրագրի թիրախները

 • Ազգային հմտությունների զարգացման քաղաքականությունների ու ռազմավարությունների և համապատասխան կատարողականի ցուցանիշների համապատասխանեցում միջազգային Մարդկային ռեսուրսենրի զարգացման քաղաքականության գործիքների և ՄԱԿի 2030 Կայուն Զարգացման Նպատակների պահանջներին:
 • Հմուտ աշխատուժի պահանջարկի վերլուծություն և ՏՄԿՈՒ հաստատություներում ընդգրկման պլանավորում:
 • Ազգային և ոլորտային ՏՄԿՈՒ համակարգի կառավարման ներկայացում կամ բարելավում:
 • Մասնագիտական կողմնորոշման արդյունավետ համակարգի մշակում և կիրառում:
 • Մասնագիտական չափորոշիչների, որակավորումների և հմտությունների վրա հիմնված ուսուցման ծրագրերի և հմտություների գնահատման գործիքների մշակում:
 • ՏՄԿՈՒ ոլորտում Պետական մասնավոր համագործակցության հիմնում (Վիետնամ):
 • Հմտությունների տեխնոլոգիական կանխատեսումների մեթոդաբանության մշակում և կիրառկում:
 • ՏՄԿՈՒ հաստատությունների վարչական անձնակազմի ուսուցման ծրագրի մշակում և կիրառկում (Սկոլկովո բաղադրիչ):