Applying the G20 Training Strategy (Phase 2)

Armenia, Kyrgyzstan, Tajikistan và Liên bang Nga cải thiện năng lực xây dựng các mục tiêu và chỉ số chiến lược Phát triển Kỹ năng

Trong khuôn khổ Dự án “Áp dụng Chiến lược G20: Hợp tác giữa ILO và Liên bang Nga”, Liên bang Nga đã tổ chức hội thảo tiểu vùng về vấn đề “Tuân thủ các mục tiêu chiến lược và chỉ tiêu thực hiện Phát triển Kỹ năng nghề theo khuyến nghị chính sách Phát triển Nguồn nhân lực quốc tế và Kinh nghiệm của các nước G20”. Hội thảo có sự tham gia của 35 tổ chức đến từ Armenia, Kyrgyzstan, Tajikistan và sáu tiểu vùng thuộc Liên bang Nga, các chuyên gia từ World Bank và UNESCO-UNEVOC.

Article | 16 March 2018

Moscow (ILO NEWS) Hội thảo hai ngày cấp tiểu vùng về “Tuân thủ các mục tiêu chiến lược và chỉ tiêu thực hiện Phát triển Kỹ năng nghề theo khuyến nghị chính sách Phát triển Nguồn nhân lực quốc tế và Kinh nghiệm của các nước G20” đã được Liên bang Nga tổ chức ngày 27-28 tháng 3 tại Moscow trong khuôn khổ Dự án ‘Áp dụng Chiến lược G20: Hợp tác giữa ILO và Liên bang Nga’.

Hội thảo có sự tham gia của các nhà làm chính sách và các chuyên gia đến từ các đơn vị nhà nước, tổ chức giáo dục và đào tạo, các cơ quan đại diện cho giới sử dụng lao động và người lao động tại một số các nước thành viên của Dự án: Armenia , Kyrgyzstan , Tajikistan và Liên bang Nga. Hội thảo cũng vinh dự có sự tham gia của các cán bộ cấp cao, bao gồm các cán bộ cấp thứ trưởng, từ sáu tiểu vùng của Liên bang Nga - Arkhangelsk, Cộng hòa Bashkortostan, Krasnoyarsk, Khabarovsk, Cộng hòa Sakha (Yakutia), và Cộng hòa Tatarstan – trình bày về các nội dung chi tiết thực hiện trong quá trình lên kế hoạch chiến lược về Giáo dục và Đào tạo (VET) tại các vùng của mình đối với các dự án đầu tư và phát triển nguồn nhân lực dựa theo nhu cầu của khu vực. Tổng số 35 đại biểu đã tham dự hoạt động này.

Chúng ta có các hệ thống Phát triển Kỹ năng tương tự, và việc chia sẻ kiến thức cũng như các cách tiếp cận là rất quan trọng nhằm vượt qua những thách thức để đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế quốc gia."

Olga Zabelina, Trưởng phòng Nghiên cứu Chiến lược về Xã hội và Quan hệ Lao động thuộc Viện nghiên cứu Lao động Liên bang Nga

Đại diện từ ILO DWT/CO Moscow, Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga, Bộ Lao động và An sinh Xã hội Liên bang Nga, Liên đoàn các Công đoàn độc lập Liên bang Nha, và Liên minh các ngành Công nghiệp và Doanh nghiệp Liên bang Nga đã chào đón các đại biểu và nhấn mạnh vào khung thời gian thực hiện các hoạt động của Dự án. “Chúng ta có các hệ thống Phát triển Kỹ năng tương tự, và việc chia sẻ kiến thức cũng như các cách tiếp cận là rất quan trọng nhằm vượt qua những thách thức để đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế quốc gia.”, Olga Zabelina, Trưởng phòng phòng Nghiên cứu Chiến lược về Xã hội và Quan hệ Lao động thuộc Viện nghiên cứu Lao động Liên bang Nga, Bộ Lao động và An sinh Xã hội Liên bang Nga.

Hội thảo là tiếp nối cho các buổi tham vấn quốc gia về các vấn đề khó khăn trong việc lên kế hoạch chiến lược quốc gia về Phát triển Kỹ năng, soạn thảo các báo cáo rà soát quốc gia, xây dựng các buổi thảo luận đa bên cấp quốc gia giới thiệu báo cáo và thu thập các khuyến nghị ban đầu. Trong quá trình diễn ra hội thảo, 60 đại diện bao gồm các đối tác của ILO và phía Dự án đã tham gia vào các phiên thảo luận nhóm và bổ sung kiến thức của mình về những yêu cầu đề ra bởi các công cụ chính sách phát triển nguồn nhân lực quốc tế bao gồm các công ước và khuyến nghị của ILO và UNESCO, UN SDG2030, EU, OECD, cũng như những kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chiến lược và theo dõi thực hiện đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

Báo cáo kỹ thuật được soạn bởi Dự án đã đóng góp vào việc cung cấp nền tảng lý luận cho thảo luận tại hội thảo. Các nguyên tắc đưa ra trong báo cáo, cũng như nhu cầu thiết lập mối quan hệ giữa lập kế hoạch chiến lược Đào tạo giáo dục nghề nghiệp và các chỉ số về mức độ và chất lượng việc làm được chú trọng và trình bày bởi Tiến sĩ Vladimir Gasskov, chuyên gia quốc tế của Dự án.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nỗ lực cùng nhau thống nhất về việc hiểu của một số các định nghĩa quan trọng nêu trong Khuyến nghị Phát triển nguồn nhân lực và các khuyến nghị bao gồm “mối liên quan giữa cung cấp Đào tạo giáo dục nghề nghiệp với nhu cầu việc làm và giáo dục cá nhân”, “mối liên quan giữa Đào tạo giáo dục nghề nghiệp và các nhu cầu của thị trường lao động”, “chất lượng của đào tạo”,v.v… Hiệu quả thấy được qua việc đạt được đồng thuận giữa chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động từ các quốc gia thành viên trong việc nhấn mạnh nhu cầu cải cách các kế hoạch chiến lược quốc gia về Phát triển Kỹ năng và tuân thủ với các mục tiêu việc làm khu vực và quốc gia. Các đại biểu đã thảo luận chín mảng nội dung lớn trong việc lập kế hoạch chiến lược Đào tạo giáo dục nghề nghiệp được xác định trong báo cáo kỹ thuật Dự án và đã được xem xét, xác định ưu tiên việc áp dụng trong các điều kiện quốc gia. Ngoài ra, các đại biểu cũng đã xem xét 60 chỉ tiêu lâp kế hoạch và theo dõi thực hiện bao gồm cả đào tạo kỹ năng và chất lượng việc làm.

Hội thảo đã hỗ trợ cải thiện đáng kể năng lực của các đại biểu trong việc thảo luận và tham gia vào lập kế hoạch chiến lược đào tạo giáo dục nghề nghiệp với tập trung vào chín mảng mục tiêu chiến lược chính và sự cần thiết áp dụng các chỉ tiêu liên quan. Những năng lực trên sẽ giúp thu hẹp khoảng cách giữa các nước thành viên và các nước G20 trong việc áp dụng Chiến lược Đào tạo G20 do ILO đề xuất năm 2010. Tiếp heo hoạt động này, Dự án sẽ thực hiện thí điểm nhằm tuân thủ các mục tiên chiến lược quốc gia và các chỉ số Phát triển Kỹ năng với các yêu cầu quốc tế.

Thông qua chia sẻ kinh nghiệm về lập kế hoạch chiến lược, xây dựng các chỉ số và phân tích nhu cầu, các đại biểu đã hài lòng với việc được cung cấp cơ hội nắm bắt và so sánh các phương pháp và công cụ sử dụng, cải thiện kỹ năng và kiến thức xây dựng và truyền đạt các mục tiêu và chỉ tiêu Phát triển Kỹ năng quốc tế nhằm đẩy mạng hơn nữa Việc làm Bền vững cho tất cả phụ nữ và nam giới. “Tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành từi Bộ Tài chính Liên bang Nga và ILO đã mang đến cho các quốc gia một cơ hội học tập quan trọng và đúng thời điểm như thế này. Tôi cũng rất cảm kích sự tiếp nối các hoạt động Dự án tại Armenia, Kyrgyzstan và Tajikistan nhằm cải thiện các hệ thống Phát triển Kỹ năng của chúng tôi”, Liuksina Tekeeva, Phó Chủ tịch Ủy ban Thống kê Quốc gia, Cộng hòa Kyrgyz.

Để biết thêm thông tin chi tiết của Dự án, xin truy cập vào trang web: www.ilo.org/g20ts .