O’zbekiston Respublikasida “Norasmiy bandlikdan rasmiy bandlikka o’tish” loyihasi

Loyihaning realizatsiya davri: 2021-yil 1-oktabr – 2023-yil 31-may. Ishchi kuchi so’rovi (IKS) anketasiga yangi modul qo’shilgan bo’lib, u O’zbekistondagi norasmiy bandlikni aniqlashga imkon beradi. Instituti ish kuchini tekshiruvdan o’tkazib boradi va uning doirasida respublikamiz uchun yangi mavzu – norasmiy bandlikni tadqiq etishni joriy qilish va sinovdan o’tkazish amalga oshirildi. Bunda 7 ta asosiy savol kiritilgan bo’lib, ularning natijalari nafaqat norasmiy bandlik va uning xususiyatlari, hududiy kesimini tahlil qilish, balki norasmiy bandlikni qisqartirish strategiyalarini ishlab chiqish va uning rasmiy bandlikka o’tishi uchun takliflar tayyorlash imkonini berdi.

дата выпуска: 10 Июль 2023 г. |