Стереотиптерди бузуу

Кыргызстандын айыл-аймактарындагы аялдар чет өлкөлөрдөгү эмгек миграциясынын ордуна мекенинде өз бизнестерин ийгиликтүү өнүктүрүүдө.

дата выпуска: 10 Январь 2022 г. |