Mga napiling mapagkukunan ng impormasyon sa Filipino

August 2022

 1. Web page

  Journal: Recovery in youth employment is still lagging, says ILO

  11 August 2022

 2. Web page

  Inquirer: Global youth unemployment set to slip to 73 million in 2022: UN

  11 August 2022

 3. Web page

  GMA News: Global youth unemployment set to slip to 73 million in 2022 —UN

  11 August 2022

June 2022

 1. Panlipunang Proteksyon

  Anim na porsyento lang ng mga kasambahay ang may komprehensibong panlipunang proteksyon, sabi ng ILO

  16 June 2022

  Ang mga kasambahay ay may malaking ambag sa lipunan, nagbibigay ng mahalagang pangangalaga para sa mga pamilya at sambahayan, ngunit nanatiling maliit ang pagpapahalaga sa kanila.

 2. Op-ed

  Oras nang ibigay sa mga kasambahay sa Asya at Pasipiko ang mga karapatang para sa kanila

  16 June 2022

  Sa kaunting mga karapatan at maliit na panlipunang proteksyon, ang mga kasambahay ay madalas naisantabi sa panahon ng pandemyang COVID-19 upang sanggahin ang sarili. Sa Pandaigdigang Araw ng mga Kasambahay, ipinaliwanag ni Chihoko Asada-Miyakawa, ang Rehiyonal Direktor ng International Labour Organization para sa Asya at Pasipiko, kung bakit oras na para sa pagbabago.

May 2022

 1. Pagsubaybay ng ILO sa mundo ng trabaho

  ILO: Baliktad na pagbawi ng merkado ng paggawa

  23 May 2022

  Ang pagbawi sa pandaigdigang merkado ng paggawa ay nagbabanta ng maramihan at magkakaugnay na mga pandaigdigang krisis, pati na rin ang pagtaas ng hindi pagkakapantay-pantay, ayon sa pinakabagong ulat ng ILO sa mundo ng trabaho.

 2. © Clarence Elie-Rivera/DC37 2022

  Panlipunang Diyalogo

  Mga kolektibong kasunduan nakakatulong labanan ang di pagkakapantay-pantay sabi ng ILO

  05 May 2022

  Malaki ang papel na ginampanan ng kolektibong pakikipagkasundo sa panahon ng pandemya at maaaring magbigay ng epektibong paraan para sa mga nagpapatrabaho at manggagawa upang harapin ang mga bagong hamon na yumanig sa mundo ng trabaho.