Mga napiling mapagkukunan ng impormasyon sa Filipino

July 1997

 1. ILO Convention No. 169

  ILO Convention No. 169 (In Tagalog)

  17 July 1997

  Kombensiyon na Nauukol sa mga Katutubo at Taong Tribu sa mga Malalayang Bansa. Ang Pangkalahatang Pagpupulong ng International Labour Organization.

 2. ILO Convention No. 169

  ILO Convention No. 169 (In Tagalog)

  17 July 1997

  Kombensiyon na Nauukol sa mga Katutubo at Taong Tribu sa mga Malalayang Bansa. Ang Pangkalahatang Pagpupulong ng International Labour Organization.