Mga napiling mapagkukunan ng impormasyon sa Filipino

January 2020

 1. Poster

  Tiyakin ang safety and health mo sa trabaho

  27 January 2020

 2. Project documentation

  Nasa kamay mo ang buhay mo at ng BFF mo.

  24 January 2020

 3. Poster

  Iniiwasan kita dahil ayoko masaktan

  24 January 2020

 4. Poster

  Buti pa ang safety shoes may kapares

  24 January 2020

April 2013

 1. Publication

  Gabay impormasyon para sa mga migranteng kasambahay sa Lebanon

  30 April 2013

  Sa Lebanon, ang International Labour Organization ay nakipag-ugnay sa mga awtoridad na Lebanese at civil society sa isang dayalogo upang makabuo ng mga polisiya para siguraduhin ang mga tuntunin at kundisyon sa pagkakaroon ng disenteng trabaho para sa mga migranteng kasambahay.

May 2012

 1. Gabay para sa mga migranteng Pilipino sa Pransya

  Isang gabay para sa mga migranteng Pilipino sa Pransya (In Filipino)

  31 May 2012

  Bilang isang migranteng Pilipino sa Pransya o kahit saan mang dako ng mundo, may mga karapatan ka bilang tao. Ang mga karapatang ito ay nakabatay sa mga pandaigdigang kasunduan tulad ng Deklarasyong Unibersal ng Karapatang Pantao. Mayoroon ding mga karapatan na nagmumila sa mga batas ng bawat bansa na ginagarantiyahan at pinoprotektahan ng mga Pambansang batas tulad ng Konstitusyon ng Pransya.

August 2005

 1. Publication

  Talasanayan (workbook) para sa mga kasambahay (In Filipino)

  17 August 2005

  Maging huwaran ka sana ng isang mahusay, maaasahan at mapagkakatiwalaang kasambahay. Nakasalalay sa iyong balikat ang tagumpay at kaligayahan ng tahanan ng iyong pinaglilingkuran.