Mga napiling mapagkukunan ng impormasyon sa Filipino

April 2013

 1. Publication

  Gabay impormasyon para sa mga migranteng kasambahay sa Lebanon

  30 April 2013

  Sa Lebanon, ang International Labour Organization ay nakipag-ugnay sa mga awtoridad na Lebanese at civil society sa isang dayalogo upang makabuo ng mga polisiya para siguraduhin ang mga tuntunin at kundisyon sa pagkakaroon ng disenteng trabaho para sa mga migranteng kasambahay.

May 2012

 1. Gabay para sa mga migranteng Pilipino sa Pransya

  Isang gabay para sa mga migranteng Pilipino sa Pransya (In Filipino)

  31 May 2012

  Bilang isang migranteng Pilipino sa Pransya o kahit saan mang dako ng mundo, may mga karapatan ka bilang tao. Ang mga karapatang ito ay nakabatay sa mga pandaigdigang kasunduan tulad ng Deklarasyong Unibersal ng Karapatang Pantao. Mayoroon ding mga karapatan na nagmumila sa mga batas ng bawat bansa na ginagarantiyahan at pinoprotektahan ng mga Pambansang batas tulad ng Konstitusyon ng Pransya.

August 2005

 1. Publication

  Talasanayan (workbook) para sa mga kasambahay (In Filipino)

  17 August 2005

  Maging huwaran ka sana ng isang mahusay, maaasahan at mapagkakatiwalaang kasambahay. Nakasalalay sa iyong balikat ang tagumpay at kaligayahan ng tahanan ng iyong pinaglilingkuran.

June 2005

 1. Health micro-insurance

  Protektado ka sa health micro-insurance (In Filipino)

  01 June 2005

  Ang HMI ay isang programa kung saan sama-samang nag-iipon ng pondo ang mga miyembro para sa mga gastos pangkalusugan nila.

 2. Publication

  Alamin ang tungkol sa Health Micro-Insurance (HMI)

  01 June 2005

November 1997

 1. ILO Convention No. 169

  ILO Convention No. 169 (In Ilocano version)

  28 November 1997

  Ti Kadagupan nga Taripnong ti Sangalubungan nga Timpuyog iti Panagrabaho.

 2. ILO Convention No. 169

  ILO Convention No. 169 (In Tagalog)

  24 November 1997

  Kombensiyon na Nauukol sa mga Katutubo at Taong Tribu sa mga Malalayang Bansa. Ang Pangkalahatang Pagpupulong ng International Labour Organization.