Mga napiling mapagkukunan ng impormasyon sa Filipino

April 2022

 1. © Jesse A. Lora / NAVFAC 2022

  Kaligtasan at Kalusugan sa Trabaho

  Panlipunang diyalogo, susi sa pagpapalakas ng kaligtasan at kalusugan sa trabaho

  28 April 2022

  Ang mga tugon sa pandemya ng COVID-19 ay nagpakita ng kahalagahan ng isang epektibong pakikipagtulungan sa pagitan ng mga kabalikat sa lipunan sa pagpigil sa mga aksidente at sakit sa trabaho, sabi ng isang bagong ulat ng International Labour Organization (ILO).

 2. Ano ang ILO MNE Declaration?

  What is the ILO MNE Declaration? (In Filipino)

  22 April 2022

  Ang Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy (MNE Declaration) ay instrumento ng ILO na nagbibigay ng direktang paggabay sa mga negosyo kaugnay ng polisiyang panlipunan at ng inklusibo, may responsibilidad, at napagpapatuloy na kaugalian sa lugar ng pinatatrabahuhan. Layon ng deklarasyong ito na makahikayat ng positibong kontribusyon kung saan ang mga multinational na negosyo ay makakagawa ng ekonomiko at panlipunang pag-unlad at ang pagsasakatuparan ng desenteng trabaho para sa lahat; at upang bawasan at magkaroon ng kalutasan sa mga kahirapan o problem na maaaring mangyari sa iba’t iba nilang operasyon. Hindi nilalayon ng mga alituntunin ng MNE Declaration na magpakilala o panatilihin ang hindi pantay na pagtrato sa pagitan ng multinational at national na mga negosyo. Sumasalamin ito ng mahuhusay na pagsasagawa para sa lahat.

 3. Unsa ang ILO MNE Declaration

  What is the ILO MNE Declaration? (In Cebuano)

  22 April 2022

  Ang Tripartite nga deklarasyon sa mga prinsipyo mahitungod sa mga multinasyunal nga patigayon ug sosyal nga palisiya (MNE Declaration) mao ang instrumento sa ILO nga naghatag og direktang giya sa mga patigayon mahitungod sa sosyal nga palisiya ug inklusibo, responsable ug malahutayong mga buhat sa lugartrabahoanan. Ang tinguha niini nga Declaration mao ang pagdasig sa positibong kontribusyon nga mabuhat sa mga multinasyunal nga patigayon ngadto sa ekonomikanhon ug katilingbanung pag-uswag ug ang katumanan sa desenteng panarbaho alang sa tanan; ug aron maminusan ug masulbad ang mga mahimong kalisdanan tungod sa ilang nagkadaiyang mga operasyon. Kini nga mga prinsipyo wala nagtinguha sa pagpaila o pag-alima sa mga dili-managsamang pagtratar tali sa mga multinasyunal ug nasudnong mga patigayon.

February 2022

 1. Video

  Palayain ang mundo ng trabaho mula sa karahasan at pang-aabuso

  01 February 2022

  Ang lugar ng trabaho ay dapat na ligtas para sa lahat, kahit saan. Ang ILO Convention No. 190 ay naglalayon na wakasan ang lahat ng uri ng karahasan at pang-aabuso sa mundo ng paggawa, kabilang ang karahasan batay sa kasarian. Nakatuon ang Convention sa pagpapanumbalik ng dignidad at respeto sa lahat. Hilingin sa iyong mga gobyerno na #C190iratipika #RatifyC190.

 2. Video

  Pandaigdigang Panawagan sa Pagkilos upang makabangon mula sa COVID-19 na nakasentro sa tao

  01 February 2022

  Nagkaisang pinagtibay ng mga gobyerno, manggagawa at kinatawan ng mga nagpapatrabaho sa ika-109 Sesyon ng Pandaigdigang Kumperensya sa Paggawa ang Pandaigdigang Panawagan sa Pagkilos na nagtatakda sa pagkilos ng paggawa kaugnay ng krisis ng COVID-19 at mga rekomendasyon kung paanong makabubuo ng kinabukasan ng paggawa na nakatuon sa tao.

January 2022

 1. © KB Mpofu / ILO 2022

  WESO Trends 2022

  ILO ibinababa ang pagtataya sa pagbawi ng merkado ng paggawa para sa 2022

  17 January 2022

  Ang ulat ng World Employment and Social Outlook Trends 2022 ng ILO ay nagbabala ng isang mabagal at hindi tiyak na pagbawi, dahil sa patuloy na malaking epekto ng pandemya sa mga pandaigdigang merkado ng paggawa.

March 2021

 1. Document

  Mensahe ni Bb Lydia Rondina sa pagbibigay ng sistema ng patubig sa Wao, Lanao del Sur sa ilalim ng Proyekto ng ILO-Japan sa Patubig at Kalinisan

  30 March 2021

  Mensahe ni Bb Lydia Rondina, manggagawa at benepisyaryo, Pagbibigay ng sistema ng patubig sa Wao, Lanao del Sur sa ilalim ng Proyekto ng ILO-Japan sa Patubig at Kalinisan, ika-30 ng Marso 2021, Lanao del Sur, Pilipinas