Mga napiling mapagkukunan ng impormasyon sa Filipino

September 2022

 1. Web page

  Panay News: Addressing youth unemployment

  09 September 2022

 2. Web page

  Yahoo News: Young workers vulnerable to ‘scarring’

  05 September 2022

August 2022

 1. Web page

  Manila Times: Global youth unemployment to slip to 73M in 2022

  12 August 2022

 2. Web page

  Manila Bulletin: Unemployed youngsters may hit 73M globally this year – group

  12 August 2022

 3. © K. Ozvardar / ILO 2022

  Pandaigdigang Kalakaran ukol sa Trabaho para sa Kabataan 2022

  Ang pagbawi ng trabaho para sa kabataan ay nahuhuli pa rin sabi ng ILO

  11 August 2022

  Ang bagong ulat una sa Pandaigdigang Araw ng mga Kabataan o International Youth Day (IYD) ay nagpapakita ng malalaking rehiyong pagkakaiba sa inaasahan ng mga kabataan sa merkado ng paggawa.

 4. Web page

  Philippine Star: Global youth unemployment set to slip to 73 million in 2022 — UN

  11 August 2022

 5. Web page

  Manila Bulletin: Global youth unemployment set to slip to 73 million in 2022: UN

  11 August 2022