Mga napiling mapagkukunan ng impormasyon sa Filipino

November 2022

 1. #RatifyC190

  Palayain ang mundo ng paggawa sa karahasan at pang-aabuso (infographic pahaba)

  24 November 2022

  Isang infographic tungkol sa Kumbensyon 190 na kinikilala ang karapatan ng lahat sa isang mundo ng paggawa na malaya sa karahasan at pang-aabuso. Pinoprotektahan ang lahat, kahit saan, kabilang ang iba’t-ibang mga partido at ang panawagan sa epektibong pagpapatupad, pagsasanay at pakikipagtulungan upang maiwan at maprotektahan ang bawat isa.

 2. Document

  ILO C190 na mga impormasyon sa Filipino

  24 November 2022

 3. #RatifyC190

  Palayain ang mundo ng paggawa sa karahasan at pang-aabuso (infographic pahalang)

  24 November 2022

  Isang infographic tungkol sa Kumbensyon 190 na kinikilala ang karapatan ng lahat sa isang mundo ng paggawa na malaya sa karahasan at pang-aabuso. Pinoprotektahan ang lahat, kahit saan, kabilang ang iba’t-ibang mga partido at ang panawagan sa epektibong pagpapatupad, pagsasanay at pakikipagtulungan upang maiwan at maprotektahan ang bawat isa.

 4. #RatifyC190

  Palayain sa karahasan at pang-aabuso sa online na trabaho (in Filipino, red green poster)

  24 November 2022

  Ang trabahong online ay realidad sa karamihan. Panawagan ng C190 ang trabahong may dangal, online o offline.

 5. #RatifyC190

  Palayain sa karahasan at pang-aabuso sa online na trabaho (in Filipino, red blue poster)

  24 November 2022

  Ang trabahong online ay realidad sa karamihan. Panawagan ng C190 ang trabahong may dangal, online o offline.

 6. #RatifyC190

  Palayain ang lahat mula sa karahasan at pang-aabuso (in Filipino, green red poster)

  24 November 2022

  May ilang mga grupo na maaaring mas naaapektuhan at mas bulnerable sa karahasan at pang-aabuso. Panawagan ng C190 sa mga gobyerno na tiyakin ang Karapatan sa pagkakapantay-pantay at walang diskriminasyon sa trabaho o hanapbuhay para sa lahat.

 7. #RatifyC190

  Palayain ang lahat mula sa karahasan at pang-aabuso (in Filipino, red green poster)

  24 November 2022

  May ilang mga grupo na maaaring mas naaapektuhan at mas bulnerable sa karahasan at pang-aabuso. Panawagan ng C190 sa mga gobyerno na tiyakin ang Karapatan sa pagkakapantay-pantay at walang diskriminasyon sa trabaho o hanapbuhay para sa lahat.