Mga napiling mapagkukunan ng impormasyon sa Filipino

August 2022

 1. © K. Ozvardar / ILO 2022

  Pandaigdigang Kalakaran ukol sa Trabaho para sa Kabataan 2022

  Ang pagbawi ng trabaho para sa kabataan ay nahuhuli pa rin sabi ng ILO

  11 August 2022

  Ang bagong ulat una sa Pandaigdigang Araw ng mga Kabataan o International Youth Day (IYD) ay nagpapakita ng malalaking rehiyong pagkakaiba sa inaasahan ng mga kabataan sa merkado ng paggawa.

June 2022

 1. Panlipunang Proteksyon

  Anim na porsyento lang ng mga kasambahay ang may komprehensibong panlipunang proteksyon, sabi ng ILO

  16 June 2022

  Ang mga kasambahay ay may malaking ambag sa lipunan, nagbibigay ng mahalagang pangangalaga para sa mga pamilya at sambahayan, ngunit nanatiling maliit ang pagpapahalaga sa kanila.

 2. Op-ed

  Oras nang ibigay sa mga kasambahay sa Asya at Pasipiko ang mga karapatang para sa kanila

  16 June 2022

  Sa kaunting mga karapatan at maliit na panlipunang proteksyon, ang mga kasambahay ay madalas naisantabi sa panahon ng pandemyang COVID-19 upang sanggahin ang sarili. Sa Pandaigdigang Araw ng mga Kasambahay, ipinaliwanag ni Chihoko Asada-Miyakawa, ang Rehiyonal Direktor ng International Labour Organization para sa Asya at Pasipiko, kung bakit oras na para sa pagbabago.

May 2022

 1. Pagsubaybay ng ILO sa mundo ng trabaho

  ILO: Baliktad na pagbawi ng merkado ng paggawa

  23 May 2022

  Ang pagbawi sa pandaigdigang merkado ng paggawa ay nagbabanta ng maramihan at magkakaugnay na mga pandaigdigang krisis, pati na rin ang pagtaas ng hindi pagkakapantay-pantay, ayon sa pinakabagong ulat ng ILO sa mundo ng trabaho.

 2. © Clarence Elie-Rivera/DC37 2022

  Panlipunang Diyalogo

  Mga kolektibong kasunduan nakakatulong labanan ang di pagkakapantay-pantay sabi ng ILO

  05 May 2022

  Malaki ang papel na ginampanan ng kolektibong pakikipagkasundo sa panahon ng pandemya at maaaring magbigay ng epektibong paraan para sa mga nagpapatrabaho at manggagawa upang harapin ang mga bagong hamon na yumanig sa mundo ng trabaho.

April 2022

 1. © Jesse A. Lora / NAVFAC 2022

  Kaligtasan at Kalusugan sa Trabaho

  Panlipunang diyalogo, susi sa pagpapalakas ng kaligtasan at kalusugan sa trabaho

  28 April 2022

  Ang mga tugon sa pandemya ng COVID-19 ay nagpakita ng kahalagahan ng isang epektibong pakikipagtulungan sa pagitan ng mga kabalikat sa lipunan sa pagpigil sa mga aksidente at sakit sa trabaho, sabi ng isang bagong ulat ng International Labour Organization (ILO).

 2. Ano ang ILO MNE Declaration?

  What is the ILO MNE Declaration? (In Filipino)

  22 April 2022

  Ang Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy (MNE Declaration) ay instrumento ng ILO na nagbibigay ng direktang paggabay sa mga negosyo kaugnay ng polisiyang panlipunan at ng inklusibo, may responsibilidad, at napagpapatuloy na kaugalian sa lugar ng pinatatrabahuhan. Layon ng deklarasyong ito na makahikayat ng positibong kontribusyon kung saan ang mga multinational na negosyo ay makakagawa ng ekonomiko at panlipunang pag-unlad at ang pagsasakatuparan ng desenteng trabaho para sa lahat; at upang bawasan at magkaroon ng kalutasan sa mga kahirapan o problem na maaaring mangyari sa iba’t iba nilang operasyon. Hindi nilalayon ng mga alituntunin ng MNE Declaration na magpakilala o panatilihin ang hindi pantay na pagtrato sa pagitan ng multinational at national na mga negosyo. Sumasalamin ito ng mahuhusay na pagsasagawa para sa lahat.