Gabay sa pagpapaunlad ng pamilyang Pilipino ukol sa child labour

Gabay sa pagpapaunlad ng pamilyang Pilipino: Modyul ukol sa child labour

Ang malawakang kahirapan, limitadong pagkamit ng edukasyon, at kakulangan sa pagpapatupad ng batas ay ilan sa mga dahilan ng pananatili ng problema ng pagkakaroon ng batang manggagawa sa mga rural na lugar. Ang pangmatagalang pagtanggal ng mga batang mangagagawa sa mga ito ay nangangailangan ng solusyon sa mismong ugat na pinanggagalingan ng problema at pagpapalaganap ng disenteng trabaho para sa mga may hustong gulang. Ang pagtutulungan ng mga institusyon at taong direktang nakikipag-ugnayan sa mga lugar na ito ay isang paraan upang masolusyunan ang problema.

Ang modyul na ito ay nilinang bilang suporta sa mga sesyon para sa proteksyon
ng mga bata ng Family Development Sessions (FDS) na gamit para sa mga benepisyaryo ng Pantawid
Pamilyang Pilipino Programme (4Ps) upang ipalaganap ang pagkakaroon ng child labour-free na komunidad.

Ito ay magsisilbing gabay ng mga katuwang na benepisyaryo para makakuha ng sapat na kaalaman, kakayahan, at saloobin upang matukoy ang isyu ng batang manggagawa. Bibigyang kapangyarihan nito ang mga gagamit sa: (a) pagpapakita ng pang unawa sa isyu ng batang manggagawa at mga epekto nito sa bata, pamilya, at komunidad; (b) kilalanin ang kahalagahan ng kanilang tungkulin sa paglalaan sa mga bata ng kanilang pangunahing karapatan tulad ng edukasyon, paglalaro, at kaunlaran; (k) upang maipahayag ang iba’t ibang pamamaraan upang pigilan ang mga kabataan na maging batang
manggagagawa; (d) pag-usapan ang mga kasalukuyang programa at serbisyo laban sa paglawig ng batang manggagawa; at (e) magplano ng mga hakbangin at kilos sa pagpuksa ng paglawig ng batang mangagagawa.