Pandaigdigang Panawagan sa Pagkilos upang makabangon mula sa COVID-19 na nakasentro sa tao

Nagkaisang pinagtibay ng mga gobyerno, manggagawa at kinatawan ng mga nagpapatrabaho sa ika-109 Sesyon ng Pandaigdigang Kumperensya sa Paggawa ang Pandaigdigang Panawagan sa Pagkilos na nagtatakda sa pagkilos ng paggawa kaugnay ng krisis ng COVID-19 at mga rekomendasyon kung paanong makabubuo ng kinabukasan ng paggawa na nakatuon sa tao.

Date issued: 01 February 2022 | Size/duration: 03:08