Pandaigdigang Kalakaran ukol sa Trabaho para sa Kabataan 2022

Ang pagbawi ng trabaho para sa kabataan ay nahuhuli pa rin sabi ng ILO

Ang bagong ulat una sa Pandaigdigang Araw ng mga Kabataan o International Youth Day (IYD) ay nagpapakita ng malalaking rehiyong pagkakaiba sa inaasahan ng mga kabataan sa merkado ng paggawa.

Press release | 11 August 2022
© K. Ozvardar / ILO
GENEVA (Balitang ILO) – Nahuhuli pa rin ang pagbawi ng trabaho para sa kabataan, ayon sa bagong ulat ng International Labour Organization (ILO), na patunay na ang pandemyang COVID-19 ay nakasakit sa mga kabataan nang higit sa anumang pangkat ng edad.

Natuklasan ng ulat ng Global Employment Trends for Youth 2022: Investing in transforming futures for young people o Pandaigdigang Kalakaran ng Trabaho para sa Kabataan 2022: Mamuhunan upang baguhin ang kinabukasan para sa kabataan na pinalala ng pandemya ang maraming hamon sa merkado ng paggawa na hinaharap ng mga nasa edad na pagitan ng 15 at 24 na taon, na nakaranas ng mas mataas na porsyento ng pagkawala ng trabaho kaysa sa mga nasa hustong gulang mula noong unang bahagi ng 2020. Ang kabuuang pandaigdigang bilang ng mga kabataang walang trabaho ay tinatayang aabot sa 73 milyon noong 2022, isang bahagyang pagbuti mula noong 2021 (75 milyon) ngunit anim na milyon pa rin na mas mataas sa antas bago ang pandemya noong 2019, sabi ng ulat.

Ang bahagi ng mga kabataang wala sa trabaho, edukasyon o pagsasanay o not in employment, education or training (NEET) sa 2020 – ang pinakabagong taon na may isang pandaigdigang pagtantya – ay tumaas sa 23.3 porsyento, isang pagtaas ng 1.5 porsyentong puntos mula sa nakaraang taon at isang antas na hindi nakita sa loob ng 15 taon. Ang grupong ito ng mga kabataan ay nasa partikular na panganib na makita ang mga oportunidad sa merkado ng paggawa at mga resulta nito na lumala sa mas matagal na panahon habang patuloy ang epekto ng "pagkapilat".

Ang mga kabataang babae ay mas matindi kaysa sa mga kabataang lalaki, na nagpapakita ng mas mababang bahagi ng trabaho-sa-populasyon o employment-to-population ratio (EPR). Sa 2022, 27.4 porsyento ng mga kabataang babae sa buong mundo ang inaasahang nasa trabaho, kumpara sa 40.3 porsyento ng mga kabataang lalaki. Ibig sabihin ang mga kabataang lalaki ay halos 1.5 beses na mas malamang na magkatrabaho kaysa sa mga kabataang babae. Ang agwat ng kasarian, na nagpakita ng maliit na senyales ng pagsasara sa nakalipas na dalawang dekada, ay pinakamalaki sa mga bansang may mababang panggitnang kita, sa 17.3 puntos na porsyento, at pinakamaliit sa mga bansang may mataas na kita, sa 2.3 puntos na porsyento.

Mga pagkakaiba sa rehiyon

Ang pagbawi sa kawalan ng trabaho para sa kabataan ay inaasahang iba sa pagitan ng mga bansang mababa at nasa gitna ang kita sa isang dako at mga bansang may mataas na kita sa kabilang banda. Ang mga bansang may mataas na kita ay ang tanging inaasahang magkamit ng mga antas ng kawalan ng trabaho para sa kabataan na malapit sa 2019 sa pagtatapos ng 2022, habang sa ibang mga grupo ng kita ng bansa, ang mga antas ay inaasahang mananatiling higit sa 1 porsyentong punto sa itaas ng kanilang mga halaga bago ang krisis, sabi ng ulat.

Sa Europa at Gitnang Asya o Europe and Central Asia (ECA) ang antas ng mga kabataang walang trabaho ay tinatayang 1.5 porsyentong puntos na mas mataas kaysa sa pandaigdigang karaniwan noong 2022 – 16.4 porsyento laban sa 14.9 porsyento, ayon sa pagkakabanggit. Nagkaroon ng malaking pag-unlad sa pagbawas ng kawalan ng trabaho para sa kabataan - sa parehong kababaihan at kalalakihan - ngunit ang aktwal at potensyal na pagyanig ng digmaan sa Ukraine ay mas may posibilidad na makaapekto sa mga resulta.

Ang antas ng kawalan ng trabaho para sa kabataan sa rehiyon ng Asya at Pasipiko ay inaasahang aabot sa 14.9 porsyento sa 2022, kapareho ng pandaigdigang karaniwan, bagama't may mahahalagang pagkakaiba sa pagitan ng mga subrehiyon at mga bansa.

Sa mga bansa sa Latin Amerika ang antas ng kawalan ng trabaho para sa kabataan ay nakakabahala pa rin, na inaasahang nasa 20.5 porsyento noong 2022. Sa kasaysayan, ang mga antas ng kawalan ng trabaho para sa kabataang babae ay mas mataas kaysa sa mga kabataang lalaki, ngunit pinalala ng krisis ang kalakaran na ito. Lubhang naiiba ang larawan sa Hilagang Amerika, kung saan ang mga antas ng kawalan ng trabaho para sa kabataan ay inaasahang mas mababa sa karaniwang antas ng mundo, sa 8.3 porsyento.

Sa Africa, ang antas ng kawalan ng trabaho para sa kabataan na 12.7 porsyento ay tinakpan ang katotohanan na maraming kabataan ang piniling umalis sa merkado ng paggawa. Mahigit sa isa sa limang kabataan sa Africa ang wala sa trabaho, edukasyon, o pagsasanay o not in employment, education, or training (NEET) noong 2020, at lumalala ang takbo.

Ang mga Arabong bansa ang may pinakamataas at pinakamabilis na antas ng kawalan ng trabaho para sa kabataan sa buong mundo, na inaasahang nasa 24.8 porsyento noong 2022. Mas malala ang sitwasyon para sa mga kabataang babae sa rehiyon, na may 42.5 porsyento na walang trabaho noong 2022, na halos tatlong beses kaysa mataas sa pandaigdigang karaniwan para sa mga kabataang babae (14.5 porsyento).

Mga pagkakataon sa berde, digital at pangangalagang ekonomiya

Ang mga kabataang babae at lalaki ay mahusay ang lagay na makinabang sa pagpapalawak ng berde at asul (mga yamang-dagat at napapanatiling paggamit) na mga ekonomiya. Ayon sa ulat, ang karagdagang 8.4 milyong trabaho para sa kabataan ay maaaring malikha sa 2030 sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga berde at asul na mga polisiyang hakbang.

Ang puhunang nakatuon sa mga digital na teknolohiya ay maaaring sumagap ng mataas na bilang ng mga kabataang manggagawa. Tinatantya ng ulat na ang pagkamit ng universal broadband coverage sa 2030 ay maaaring humantong sa isang netong pagtaas sa trabaho ng 24 milyong bagong trabaho sa buong mundo, kung saan 6.4 milyon ang kukunin ng mga kabataan.

Ang higit na kailangan ng mga kabataan ay ang mga merkado ng paggawa na gumagana nang maayos na may disenteng mga oportunidad sa trabaho para sa mga nakikilahok na sa pandaidigang paggawa, kasama ang kalidad ng edukasyon at mga pagkakataon sa pagsasanay para sa mga papasok pa lang."

Martha Newton, ILO Deputy Direktor-Heneral para sa Polisiya
Ang puhunan sa mga sektor ng pangangalaga (sa kalusugan at sa edukasyon) ay may pakinabang sa kabataan sa apat na aspeto: pinapabuti nila ang mga inaasahang trabaho para sa kabataan; ginagawa nilang mas madali sa mga kabataang babae at lalaki na may mga responsibilidad sa pamilya na manatili sa lakas-paggawa; itinataguyod nila ang kagalingan ng mga kabataan sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga pagkakataon sa edukasyon at pagsasanay at pagtutustos para sa kalusugan ng mga kabataan; at, bilang resulta ng lahat ng nabanggit, nakakatulong sila sa pagpapababa ng mga antas ng NEET ng kabataan, lalo na sa mga kabataang babae. Tinatantya ng ulat na ang mga puhunan sa mga sektor ng pangangalaga ay lilikha ng 17.9 milyong higit pang trabaho para sa kabataan sa 2030, sa mga sektor ng pangangalaga (14.4 milyong trabaho) at sa iba pang mga sektor (3.4 milyong trabaho).

Napag-alaman ng ulat na ang pagsasagawa ng berde, digital at pangangalagang hakbang ay bahagi ng malaking puhunan upang itaas ang pandaigdigang gross domestic product (GDP) ng 4.2 posyento at lumikha ng karagdagang 139 milyong trabaho para sa mga manggagawa sa lahat ng edad sa buong mundo, kung saan 32 milyon ang para sa kabataan.

Disenteng trabaho

Ang puhunan sa mga sektor na ito ay dapat samahan ng pagtataguyod ng disenteng kondisyon sa pagtatrabaho para sa lahat ng kabataang manggagawa, sabi ng pag-aaral. Kabilang dito ang pagtiyak na tinatamasa nila ang mga pangunahing karapatan at proteksyon kabilang ang kalayaan sa pagsasamahan, ang karapatan sa sama-samang pakikipagkasundo, pantay na suweldo para sa trabahong may katumbas na halaga, at kalayaan mula sa karahasan at pang-aabuso sa trabaho.

"Ang krisis sa COVID-19 ay nagsiwalat ng ilang mga pagkukulang sa paraan ng pagtugon sa mga pangangailangan ng mga kabataan, lalo na ang mga mas mahina tulad ng mga naghahanap ng trabaho sa unang pagkakataon, paghinto sa pag-aaral, mga bagong nagtapos na may kaunting karanasan at ang mga nananatiling hindi aktibo pero di nila kagustuhan,” sabi ni Martha Newton, Deputy Direktor-Heneral ng ILO para sa Polisiya. “Ang higit na kailangan ng mga kabataan ay ang mga merkado ng paggawa na gumagana nang maayos na may disenteng mga oportunidad sa trabaho para sa mga nakikilahok na sa pandaidigang paggawa, kasama ang kalidad ng edukasyon at mga pagkakataon sa pagsasanay para sa mga papasok pa lang."