Panlipunang Proteksyon

Anim na porsyento lang ng mga kasambahay ang may komprehensibong panlipunang proteksyon, sabi ng ILO

Ang mga kasambahay ay may malaking ambag sa lipunan, nagbibigay ng mahalagang pangangalaga para sa mga pamilya at sambahayan, ngunit nanatiling maliit ang pagpapahalaga sa kanila.

Press release | 16 June 2022
GENEVA (Balitang ILO) ‒ Anim na porsyento lang ng mga kasambahay sa buong mundo ang mayroong komprehensibong proteksyong panlipunan, ayon sa isang bagong ulat mula sa International Labour Organization (ILO).

Nag-iiwan ito ng higit sa 94 porsyento na kakulangan sa pagkakaroon ng buong proteksyon, na sumasaklaw sa pangangalagang medikal, pagkakasakit, kawalan ng trabaho, katandaan, pinsala sa trabaho, pamilya, pagbubuntis, pagkabalda at mga benepisyo sa mga naulila.

Ayon sa ulat, Gawing realidad ang karapatan sa panlipunang seguridad para sa mga kasambahay: Isang pandaigdigang pagsusuri ng mga kalakaran sa polisiya, istatistika at mga pamamaraan sa pagpapalawig o Making the right to social security a reality for domestic workers: A global review of policy trends, statistics and extension strategies, halos kalahati ng lahat ng mga kasambahay ay walang saklaw, habang ang natitirang kalahati ay legal na sakop ng hindi bababa sa isang benepisyo.

Kahit na kung saan sila ay legal na sakop, isa-sa-limang kasambahay lang ang aktuwal na nasasaklaw sa kasanayan dahil ang karamihan ay impormal na nagtatrabaho.

Sa kabila ng kanilang mahalagang kontribusyon sa lipunan, pagsuporta sa mga sambahayan sa kanilang pinakapersonal at pangangalaga sa mga pangangailangan, karamihan sa 75,6 milyong kasambahay sa mundo ay nahaharap sa maraming hadlang sa pagtamasa ng legal na pagkakasakop at epektibong pagkakaroon ng panlipunang seguridad, paliwanag ng ulat. Sila ay madalas na hindi kasama sa pambansang batas ng seguridad sa lipunan.

Dahil ang 76.2 porsyento ng mga kasambahay (57.7 milyong tao) ay kababaihan, ang mga kakulangan sa panlipunang proteksyon ay nagiging sanhi kaya naiwang mahina ang turing sa mga kababaihan.

Bagama't ang ilang mga kasambahay ay nagtatamasa ng komprehensibong panlipunang proteksyon, mas malamang na sila ay maging karapat-dapat para sa pagtanda, kapansanan at mga benepisyo ng mga nakaligtas at pangangalagang medikal, at, sa bahagyang mas mababang antas, para sa mga benepisyo sa pagbubuntis at mga benepisyo sa pagkakasakit. Karamihan sa kanila ay walang nakukuha na mga panlipunang panukalain ng seguro na may kaugnayan sa pagkawala ng trabaho o pinsala sa trabaho.

Itinatampok din ng ulat ang mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mga rehiyon. Sa Europa at Gitnang Asya, 57.3 porsyento ng mga kasambahay ang legal na sakop para sa lahat ng benepisyo. Mahigit sa 10 porsyento ang may ganoong karapatan sa Amerika; halos walang ganap na sakop sa mga bansa ng Arab, Asya at Pasipiko at Aprika - mga rehiyon na kinabibilangan ng mga bansa kung saan may malaking bilang ng mga kasambahay ang nagtatrabaho.

Ang pandemyang COVID-19 ay ginawang "higit na maliwanag" ang mga kakulangan sa saklaw ng proteksyong panlipunan na nararanasan ng mga kasambahay, sabi ng ulat. Sila ay kabilang sa mga pinakamalubhang tinamaan sa panahon ng pandemya, na marami ang nawalan ng trabaho at kabuhayan. Marami sa mga nananatili sa kanilang mga trabaho ang madalas na nalantad sa sakit na walang sapat na kagamitang pangproteksyon. Bihira silang umasa sa sapat na proteksyon sa kalusugan, mga benepisyo sa pagkakasakit o kawalan ng trabaho, na lalong naglalantad sa kanilang mga kahinaan.

Ang mga hamon sa pagtitiyak ng saklawa sa panlipunang proteksyon ng mga kasambahay ay tunay ngunit hindi malulutas, sabi ng ulat. Tinutukoy nito ang isang bilang ng mga internasyonal na pamantayan sa paggawa na nagbibigay ng mga solusyon. Kabilang dito ang Kumbensyon ng Kasambahay, 2011 (Bilang 189) at Rekomendasyon, 2011 (Bilang 201), gayundin ang Panlipunang Proteksyong Sahig na Rekomendasyon, 2012 (Bilang 202) at Panlipunang Seguridad (Pinakamababang Pamantayan) Kumbensyon, 1952 (Bilang 102).

Ang ulat ay nagbibigay ng mga rekomendasyon kung paano masisiguro na ang mga kasambahay ay nagtatamasa ng komprehensibong panlipunang proteksyon, kabilang ang:
  • Siguraduhin na ang mga kasambahay ay nagtatamasa ng mga kondisyon na hindi bababa sa kanais-nais tulad ng mga umiiral para sa ibang mga manggagawa.
  • Angkop at simpleng administratibong pamamaraan upang matiyak na ang legal na pagsakop ay isasalin sa saklaw sa pagsasanay.
  • Simple at talagusan na mga pamamaraan sa pagpaparehistro at pagbabayad at bumuo ng sapat na mga mekanismo sa pagpopondo.
  • Magdisenyo ng mga sistema ng benepisyo upang umangkop sa mga detalye ng gawaing bahay.
  • Isulong ang mga serbisyo ng inspeksyon gayundin ang mga mekanismo ng reklamo at apela upang matiyak ang pagsunod.
  • Itaas ang kamalayan sa mga kasambahay at kanilang mga nagpapatrabaho tungkol sa kanilang mga karapatan at obligasyon.
  • Isulong ang partisipasyon at pinagsamang pamamaraan sa polisiya.