Pagsubaybay ng ILO sa mundo ng trabaho

ILO: Baliktad na pagbawi ng merkado ng paggawa

Ang pagbawi sa pandaigdigang merkado ng paggawa ay nagbabanta ng maramihan at magkakaugnay na mga pandaigdigang krisis, pati na rin ang pagtaas ng hindi pagkakapantay-pantay, ayon sa pinakabagong ulat ng ILO sa mundo ng trabaho.

Press release | 23 May 2022

GENEVA (Balitang ILO) – Maraming pandaigdigang krisis ang nagdudulot ng matinding pagkasira sa pagbawi ng pandaigdigang merkado ng paggawa, na may pagtaas ng hindi pagkakapantay-pantay sa loob at pagitan ng mga bansa, ayon sa isang bagong ulat mula sa International Labour Organization (ILO).

Napag-alaman ng ika-9 na edisyon ng ILO Monitor on the World of Work o Pagsubaybay ng ILO sa Mundo ng Trabaho, na pagkatapos ng makabuluhang mga tagumpay sa huling bahagi ng 2021, ang bilang ng mga oras na nagtrabaho sa buong mundo ay bumaba sa unang bahagi ng 2022, hanggang 3.8 porsyento mababa sa basehan bago ang krisis (ikaapat na bahagi ng 2019). Katumbas ito ng kakulangan na 112 milyong full-time na trabaho.

Ito ay kumakatawan sa isang makabuluhang pagbaba ng mga numero na inilathala ng ILO noong Enero 2022.

Maramihang bago at magkakaugnay na mga pandaigdigang krisis, kabilang ang implasyon (lalo na sa mga presyo ng enerhiya at pagkain), kaguluhan sa pananalapi, potensyal na pagkabalisa sa utang, at pagkagambala sa pandaigdigang daloy ng produkto - na pinalala ng digmaan sa Ukraine - ay nangangahulugan na mayroong lumalaking panganib ng karagdagang pagkasira sa mga oras ng trabaho sa 2022, pati na rin ang mas malawak na epekto sa mga pandaigdigang merkado ng paggawa sa mga darating na buwan.

Ang pagsalakay ng Russia laban sa Ukraine ay nakakaapekto na sa mga merkado ng paggawa sa Ukraine at higit pa, gaya ng nakadetalye sa isang kamakailang ILO brief.

Nalaman din ng ulat na ang isang mahusay at lumalagong pagkakaiba sa pagitan ng mas mayaman at mahihirap na ekonomiya ay patuloy na nagpapakita ng pagbawi. Habang ang mga bansang may mataas na kita ay nakaranas ng pagbawi sa mga oras na nagtrabaho, ang mga ekonomiyang nasa mababa at gitna ang kita o low-and lower-middle-income na ekonomiya  ay dumanas ng mga pag-urong sa unang bahagi ng taon na may 3.6 at 5.7 porsyentong pagitan ayon sa pagkakabanggit kung ihahambing sa basehan bago ang krisis. Ang mga nagkakaibang kalakaran na ito ay malamang na lumala sa ikalawang bahagi ng 2022.

Sa ilang umuunlad na bansa, ang mga gobyerno ay lalong napipigilan ng kakulangan ng espasyo sa pananalapi at mga hamon sa nananatiling utang, habang ang mga negosyo ay nahaharap sa mga kawalan ng katiyakan sa ekonomiya at pananalapi at ang mga manggagawa ay patuloy na naiiwan nang walang sapat na panlipunang proteksyon.

Mahigit dalawang taon pagkatapos ng pagsisimula ng pandemya, marami sa mundo ng trabaho ang nagdurusa pa rin sa epekto sa mga merkado ng paggawa.
  • Ang mga kita sa paggawa ay hindi pa nakakabawi para sa karamihan ng mga manggagawa. Noong 2021, tatlo sa limang manggagawa ang naninirahan sa mga bansa kung saan hindi pa bumabalik ang kita ng mga manggagawa sa antas base noong ikaapat na bahagi ng 2019.
  • Ang agwat ng kasarian sa mga oras ng trabaho ay lumaki din sa panahon ng pandemya. Sa unang bahagi ng 2022, ang pandaigdigang agwat ng kasarian sa mga oras na nagtrabaho ay 0.7 porsyentong puntos na mas malaki kaysa sa basehan bago ang krisis (ikaapat na bahagi ng 2019) kung kailan mayroon nang malaking agwat sa kasarian. Ang mga kababaihang nasa impormal na trabaho ay higit na naapektuhan. At sa mga tuntunin bas grupo ng kita, nakita ng mga bansang mababa at nasa gitna ang kita ang pinakamalaking pagtaas ng agwat ng kasarian.
  • Ang matinding pagtaas ng mga bakanteng trabaho sa mga mas maunlad na ekonomiya sa katapusan ng 2021 at simula ng 2022 ay humantong sa paghihigpit ng mga merkado ng paggawa na may dumaraming bilang ng mga bukas na trabaho kaugnay ng mga naghahanap ng trabaho. Ngunit sa pangkalahatan, walang malakas na katibayan na ang mga pamilihan ng paggawa ay karaniwang uminit na labis, dahil sa malaking grupo ng mga walang trabaho at hindi gaanong ginagamit na paggawa sa maraming bansa.
  • Dahil sa mga pagkagambala sa produksyon at kalakalan na pinalala ng krisis sa Ukraine, ang pagtaas ng presyo ng pagkain at mga bilihin ay lubhang nakakapinsala sa mga mahihirap na sambahayan at maliliit na negosyo, lalo na ang mga nasa impormal na ekonomiya.

Pagbawi na nakasentro sa tao

"Ang pagbawi ng pandaigdigang merkado ng paggawa ay bumaliktad. Ang isang hindi pantay at marupok na pagbawi ay naging mas hindi tiyak sa pamamagitan ng isang nagpapatibay sa sarili na kumbinasyon ng mga krisis. Ang epekto sa mga manggagawa at kanilang mga pamilya, lalo na sa papaunlad na mundo, ay magiging mapanira at maaaring maging panlipunan at pampulitika na dislokasyon,” sabi ni ILO Director-Heneral Guy Ryder. "Mas mahalaga na ngayon kaysa dati na magtulungan tayo at tumuon sa paglikha ng isang pagbawi na nakasentro sa tao."

Binabaybay ng ulat ang isang serye ng mga hakbang bilang isang paraan, na naaayon sa Global Call to Action ng ILO o Pandaigdigang Panawagan na Kumilos para sa pagbawi na nakasentro sa tao, at ang inisyatiba ng UN na pinamumunuan ng ILO, ang Global Accelerator for Jobs and Social Protection. Kabilang sa mga ito ang:
  • Napapanahon at epektibong suporta upang mapanatili ang kapangyarihang bumili ayon sa kita ng paggawa at ang pangkalahatang antas ng pamumuhay ng mga manggagawa at kanilang mga pamilya.
  • Apurahang tripartite o tatluhang-panig na diyalogo upang suportahan ang naaangkop at patas na pagsasaayos ng sahod kabilang ang pinakamababang sahod, pagpapalakas ng mga sistema ng proteksyong panlipunan at suporta sa kita, at ang pagbibigay ng mga hakbang sa seguridad sa pagkain kung kinakailangan.
  • Maingat na pagsasaayos ng mga patakarang makroekonomik pang matugunan ng mga ito ang mga panggigipit na may kaugnayan sa implasyon at pagpapanatili ng utang habang sinusuportahan ang isang pagbawi na mayaman sa trabaho at inklusibo.
  • Tulong para sa mga grupo at sektor na lubhang naapektuhan, partikular na ang mga vulnerable workers o mahihinang manggagawa at ang mga lumilipat mula sa impormal tungo sa pormal na ekonomiya.
  • Pangmatagalan, mahusay dinisenyong sektoral na mga patakaran na nagtataguyod ng paglikha ng disente trabaho at mga trabahong nakakatulong sa kalikasan, sumusuporta sa napapanatili at inklusibo, at tumutulong sa mga negosyo, lalo na sa mga micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs).