#RatifyC190

Palayain sa karahasan at pang-aabuso sa online na trabaho (in Filipino, red blue poster)

Ang trabahong online ay realidad sa karamihan. Panawagan ng C190 ang trabahong may dangal, online o offline.

Poster | 24 November 2022
Ang ILO Kumbensyon Bilang 190 (o C190 sa madaling salita) ay ang unang pandaigdigang kasunduan na kumikilala sa karapatan ng bawat isa sa isang mundo ng paggawa na walang karahasan at panliligalig, kabilang ang karahasan at pang-aabuso na nakabatay sa kasarian.

Ang trabahong online ay realidad sa karamihan. Panawagan ng C190 ang trabahong may dangal,
online o offline.