Tekstong pinagtibay - Resolusyon I

Pandaigdigang panawagan sa pagkilos para sa nakasentro sa taong pagbangon mula sa krisis ng COVID-19 na mapanlahat, napananatili at matatag