Brza procena zloupotrebe dečjeg rada u poljoprivredi na Kosovu

Izveštaj definiše prirodu, vrstu, distribuciju, dinamiku i uzroke dečijeg rada u poljoprivredi, kao i predlaže moguće opcije politike za rešavanje pitanja dečijeg rada u poljoprivrednom sektoru Kosova.