Ấn phẩm

2019

 1. Bản tin Công đoàn đổi mới vì Quyền và lợi ích của người lao động - Quý I/2019

  Ngày 26 tháng 4 năm 2019

 2. Tác động tiềm năng của hưu trí xã hội ở Việt Nam

  Ngày 20 tháng 4 năm 2019

  Báo cáo này là một phần của nghiên cứu tổng quát của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) ở Việt Nam, nhằm đưa ra các lựa chọn cho mở rộng hưu trí xã hội là một phần của hệ thống hưu trí đa tầng. Báo cáo này được xây dựng với sự hướng dẫn của bà Betina Ramirez Lopez và ông Nuno Cunha thuộc tổ chức ILO, với phần phân tích chi phí do bà Doan-Trang Phan thực hiện.

 3. Tờ rơi An toàn và Sức khỏe là trọng tâm của Tương lai Việc làm: Dựa trên 100 năm kinh nghiệm

  Ngày 18 tháng 4 năm 2019

 4. Dự án ENHANCE, Bản tin số 4, tháng 3/2019

  Ngày 21 tháng 3 năm 2019

 5. Bản tin Quan hệ Lao động - Số đặc biệt

  Ngày 18 tháng 3 năm 2019

  Bản tin QHLĐ này được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hợp tác với Dự án Khung khổ Quan hệ Lao động Mới (NIRF) của ILO xây dựng nhằm cung cấp cho độc giả một ấn phẩm thông tin định kỳ về tình hình QHLĐ trong năm 2018, đặc biệt là các nội dung liên quan đến các yêu cầu của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và các định hướng mới của Việt Nam trong xây dựng khung khổ quan hệ lao động mới cho nền kinh tế thị trường bằng việc sửa đổi Bộ Luật Lao động trong thời gian tới.

 6. Bản tin Công đoàn đổi mới vì Quyền và lợi ích của người lao động - Quý IV/2018

  Ngày 01 tháng 2 năm 2019

 7. ILO Việt Nam

  Ngày 29 tháng 1 năm 2019

  Tờ rơi giới thiệu tổng quát về hoạt động của ILO tại Việt Nam. Ấn phẩm này tóm tắt lịch sử hoạt động của ILO ở Việt Nam và phác thảo bức tranh về công việc của tổ chức trong hợp tác cùng chính phủ và các đối tác xã hội trên nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến việc làm và nơi làm việc.

2018

 1. Báo cáo Quan hệ lao động - 2017

  Ngày 30 tháng 12 năm 2018

  Báo cáo Quan hệ Lao động này được xây dựng bởi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội với sự hỗ trợ từ Dự án Khung khổ Quan hệ Lao động Mới (NIRF) của ILO nhằm đánh giá toàn diện về tình hình QHLĐ ở Việt Nam năm 2017. Báo cáo sử dụng thông tin và số liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia như Tổng cục Thống kê, Bộ Lao động, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, v.v… và đưa ra các đánh giá chi tiết về việc triển khai trên thực tiễn các quan điểm chỉ đạo của Đảng và hệ thống chính sách pháp luật hiện hành về lao động và quan hệ lao động, tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện của các địa phương, sự hiện diện của tổ chức công đoàn và đưa ra những nhận định, bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, hướng tới xây dựng và phát triển quan hệ lao động hài hòa trong thời gian tới.

 2. Tuyên bố năm 1998 và 8 Công ước cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế về các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản trong Lao động

  Ngày 31 tháng 10 năm 2018

  Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam, ấn phẩm này mang đến cái nhìn rõ hơn về Tuyên bố năm 1998 và 8 Công ước cơ bản của ILO và hỗ trợ cơ quan nhà nước các cấp, tổ chức đại diện người lao động, hiệp hội doanh nghiệp trong việc xây dựng luật pháp, chính sách và đề ra các giải pháp thích hợp để chủ động trong quá trình hội nhập quốc tế.

 3. Bản tin Công đoàn đổi mới vì Quyền và lợi ích của người lao động - Quý III/2018

  Ngày 01 tháng 10 năm 2018

  Bản tin Công đoàn đổi mới vì quyền và lợi ích của người lao động số này sẽ giới thiệu về tiến độ các hoạt động thí điểm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Dự án NIRF/Japan, cũng như một số bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình thực hiện thí điểm. Ngoài ra, một số sự kiện nổi bật trong quý như Đại hội XII Công đoàn Việt Nam cũng được giới thiệu.

 4. Brochure Dự án Xây dựng Khung khổ Quan hệ Lao động mới đảm bảo tôn trọng Tuyên bố của ILO về những Nguyên tắc và Quyền cơ bản trong Lao động (NIRF/USDOL)

  Ngày 30 tháng 9 năm 2018

 5. Báo cáo Lao động Phi chính thức 2016

  Ngày 14 tháng 8 năm 2018

  Báo cáo Lao động Phi chính thức 2016 mang đến những góc nhìn khác nhau và thông tin bao quát về lao động phi chính thức tại Việt Nam bao gồm: Khái niệm, thước đo lao động phi chính thức tại Việt Nam; Quy mô và xu hướng biến động của lao động phi chính thức; Đặc trưng của lao động phi chính thức năm 2016; Điều kiện làm việc và chất lượng công việc của lao động phi chính thức; và Một số kết luận và khuyến nghị.

 6. Brochure Dự án Hỗ trợ xây dựng năng lực cải thiện cơ sở dữ liệu quan hệ lao động quốc gia cho việc hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng khoa học (NIRF/Canada)

  Ngày 06 tháng 8 năm 2018

 7. Dự án NIRF/Japan, Bản tin số 1, quý I - II 2018

  Ngày 27 tháng 7 năm 2018

  Công đoàn đổi mới vì quyền lợi và lợi ích của người lao động.

 8. Văn bản tóm tắt tổng quan về Các quy định về thời giờ nghỉ ngơi trong thời giờ làm việc

  Ngày 01 tháng 7 năm 2018

  Văn bản này trình bày về một trong những vấn đề đang được xem xét trong việc cải cách sửa đổi Bộ luật lao động 2012 của Việt Nam: thời giờ nghỉ ngơi trong thời giờ làm việc.

 9. Dự án ENHANCE, Bản tin số 3, tháng 6/2018

  Ngày 19 tháng 6 năm 2018

 10. Brochure dự án Trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng tại châu Á (Việt Nam)

  Ngày 14 tháng 6 năm 2018

  Mục tiêu dự án là thúc đẩy các chuỗi cung ứng có trách nhiệm và đạo đức kinh doanh có trách nhiệm về mặt môi trường, việc làm bền vững và tôn trọng quyền con người.

 11. Phân tích các chuỗi giá trị ngành thủ công mỹ nghệ và chế biến thực phẩm ở Hà Nội

  Ngày 05 tháng 6 năm 2018

  Nằm trong khuôn khổ các hỗ trợ trực tiếp của dự án ENHANCE tại Hà Nội, nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích chuỗi giá trị các ngành thủ công ưu tiên, tập trung vào các hộ gia đình có trẻ em tham gia các hoạt động làm việc hoặc có nguy cơ rơi vào lao động trẻ em.

 12. Rủi ro và Lợi ích: Tác động của di cư lao động ở Đông Nam Á - Những phát hiện chính ở Việt Nam

  Ngày 30 tháng 5 năm 2018

  Khảo sát được thực hiện chung giữa Chương trình Tam giác ASEAN (TRIANGLE in ASEAN) của ILO và Dự án “Giảm nghèo thông qua di cư an toàn, phát triển kỹ năng nghề và tăng cường việc làm (PROMISE)” của Tổ chức Di cư Quốc tể (IOM), phối hợp với Công ty tư vấn quản lý RapidAsia.

 13. Bản tin Việc làm và mức độ bền vững về môi trường tại Việt Nam

  Ngày 30 tháng 5 năm 2018

  Bản tin Việc làm và mức độ bền vững môi trường tại Việt Nam là một phần trong sê-ri ấn phẩm về các chỉ số chính của việc làm và mức độ bền vững môi trường tại 36 quốc gia trong khu vực Châu Á và Thái Bình Dương. Những chỉ số này bao gồm (i) việc làm trong các lĩnh vực về môi trường; (ii) trình độ kỹ năng; (iii) mức độ dễ bị tổn thương của việc làm; (iv) việc làm về năng lượng tái tạo; (v) xếp hạng trong Bảng Xếp hạng Chỉ số Hiệu quả Môi trường