Ấn phẩm

2017

 1. Dự án ENHANCE, Bản tin số 2, tháng 9/2017

  Ngày 21 tháng 9 năm 2017

 2. Báo cáo tuân thủ lần thứ 9: Báo Cáo Tổng Hợp Về Tuân Thủ Trong Ngành May Mặc

  Ngày 15 tháng 9 năm 2017

 3. Những nguyên tắc chung và hướng dẫn triển khai hoạt động tuyển dụng đảm bảo công bằng

  Ngày 12 tháng 9 năm 2017

  Mục đích của các nguyên tắc chung và hướng dẫn triển khai hoạt động tuyển dụng công bằng không mang tính ràng buộc về pháp lý của ILO này nhằm thông tin về công việc mà Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và các tổ chức khác, các nhà lập pháp cũng như các đối tác xã hội đang và sẽ triển khai trong thời gian tới để thúc đẩy và đảm bảo hoạt động tuyển dụng công bằng. Những nguyên tắc và hướng dẫn này được xây dựng từ một số nguồn tài liệu. Nguồn tài liệu ban đầu chính là các tiêu chuẩn lao động quốc tế và những công cụ có liên quan của ILO. Những nguồn tài liệu khác cũng như các thực tiễn điển hình cũng được sử dụng để tham khảo.

 4. Các hệ thống phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động: Hướng dẫn để cải thiện hiệu quả hoạt động

  Ngày 30 tháng 6 năm 2017

  Các thủ tục và cơ chế phòng ngừa và giải quyết tranh chấp hiệu quả tạo nền móng quan trọng cho quan hệ lao động và quan hệ việc làm lành mạnh và ổn định. Cuốn sách hướng dẫn này là một phần nỗ lực của ILO nhằm tăng cường các thiết chế phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động. Cuốn sách đưa ra lời khuyên về các bước cần được tiến hành để mang lại sức sống cho hệ thống hiện có hoặc thành lập một thiết chế độc lập, đảm bảo rằng chúng hoạt động hiệu quả và cung cấp các dịch vụ giải quyết tranh chấp hiệu quả.

 5. Thương lượng tập thể: Hướng dẫn chính sách

  Ngày 30 tháng 6 năm 2017

  Làm thế nào để Chính phủ có thể thúc đẩy việc công nhận hiệu quả quyền cơ bản này? Những chính sách và thiết chế nào xúc tiến thương lượng tập thể và chúng có thể được thiết lập như thế nào?

 6. Cẩm nang Hướng dẫn quy trình, thủ tục liên quan đến các Công ước và Khuyến nghị của Tổ chức Lao động Quốc tế

  Ngày 23 tháng 6 năm 2017

  Sổ tay này mô tả các thủ tục vận hành trong nội bộ Tổ chức Lao động Quốc tế liên quan đến việc thông qua và thực hiện các Công ước và Khuyến nghị.

 7. Tự do hiệp hội – Bộ tổng tập về các nguyên tắc và quyết định của Ủy ban ILO về Tự do Hiệp hội. Tái bản (có sửa đổi) lần thứ năm

  Ngày 23 tháng 6 năm 2017

  Những tóm tắt về các nguyên tắc và quyết định của Ủy ban về Tự do Hiệp hội cho tới thời điểm thể hiện ở Báo cáo lần thứ 339 (tháng 11 năm 2005).

 8. Poster Ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em 2017

  Ngày 25 tháng 5 năm 2017

  Ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em 2017. Trong thiên tai và thảm họa, bảo vệ trẻ em khỏi lao động trẻ em

 9. Tờ thông tin Ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em 2017

  Ngày 25 tháng 5 năm 2017

  Ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em 2017. Trong thiên tai và thảm họa, bảo vệ trẻ em khỏi lao động trẻ em

 10. Giấy đồng ý tham gia cuộc thi truyền thông về an toàn cho lao động trẻ

  Ngày 29 tháng 4 năm 2017

 11. Tờ rơi thể lệ cuộc thi truyền thông quốc gia An toàn cho lao động trẻ

  Ngày 29 tháng 4 năm 2017

  Hãy lên tiếng vì an toàn khi làm việc của lao động trẻ, vì một môi trường làm việc an toàn mà bạn muốn.

 12. Brochure Dự án Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội trong khu vực ASEAN - Cấu phần của Việt Nam

  Ngày 16 tháng 2 năm 2017

 13. Báo cáo tóm tắt Điều tra chuyển tiếp từ trường học đến việc làm tại Việt Nam

  Ngày 16 tháng 1 năm 2017

  Mục tiêu của báo cáo tóm tắt này là nhằm giới thiệu tổng quan về các xu hướng thị trường lao động của thanh niên Việt Nam từ 15 đến 29 tuổi dựa trên cuộc điều tra chuyển tiếp từ trường học đến việc làm.

2016

 1. Việt Nam trong quá trình chuyển đổi: Công nghệ đang thay đổi việc làm và doanh nghiệp như thế nào (báo cáo tóm tắt quốc gia)

  Ngày 13 tháng 12 năm 2016

  Báo cáo tóm tắt về Việt Nam dựa trên nghiên cứu của ILO “ASEAN trong quá trình chuyển đổi: Công nghệ đang thay đổi việc làm và các doanh nghiệp như thế nào”. Báo cáo xem xét tác động của công nghệ và những hệ lụy đến doanh nghiệp và nhu cầu về việc làm, tập trung vào ngành dệt may – da giầy và sản phẩm điện – điện tử tại Việt Nam.

 2. Brochure Dự án Hỗ trợ chính thức hóa việc làm không chính thức

  Ngày 30 tháng 11 năm 2016

 3. Đánh giá chương trình hợp tác quốc gia về việc làm bền vững Việt Nam giai đoạn 2012-2016

  Ngày 11 tháng 11 năm 2016

  Đây là báo cáo đánh giá Chương trình Quốc gia về việc làm bền vững (DWCP) thứ hai của ILO tại Việt Nam, giai đoạn 2012 – 2016. Ba ưu tiên quốc gia được nêu rõ trong chương trình là – ưu tiên về việc làm, ưu tiên về an sinh xã hội và ưu tiên về quản trị - với sáu kết quả và 27 mục tiêu.

 4. Thương lượng tập thể và thương lượng tập thể nhóm doanh nghiệp – Nghiên cứu kinh nghiệm của LĐLĐ thành phố Đà Nẵng và CĐ KKT Hải Phòng

  Ngày 08 tháng 11 năm 2016

  Tài liệu này tóm tắt báo cáo đánh giá của TS. Đỗ Quỳnh Chi và ông Nguyễn Ngọc Trung về các thí điểm trong chương trình hợp tác hỗ trợ giữa Tổ chức Lao động Quốc tế và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và trích một số nội dung từ các tài liệu quan trọng của ILO về thương lượng tập thể.

 5. Tài liệu Tóm tắt chính sách theo chủ đề - Chính thức hóa Doanh nghiệp

  Ngày 20 tháng 10 năm 2016

  Chính thức hóa hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các chuỗi cung ứng ở Châu Mỹ La Tinh: Các công ty đa quốc gia có vai trò gì?

 6. Báo cáo nghiên cứu tóm tắt: Lao động tình dục ở Việt Nam – Góc nhìn từ Quyền lao động

  Ngày 16 tháng 9 năm 2016

  Một nghiên cứu mới của ILO cho thấy điều kiện làm việc tồi tệ rất phổ biến trong lĩnh vực công việc tình dục ở Việt Nam.

 7. Bản tin dự án ENHANCE, Số 1

  Ngày 01 tháng 9 năm 2016

  Dự án ENHANCE xin vui mừng chia sẻ bản tin số 1 của dự án. Các bản tin ENHANCE sẽ được phát hành 6 tháng 1 lần để cung cấp các thông tin về hoạt động, tiến triển, kinh nghiệm cũng như các bài học và tác động của dự án