Ấn phẩm

2019

 1. Hướng dẫn nhanh về nguồn số liệu và sử dụng dữ liệu thống kê về thương lượng tập thể

  Ngày 19 tháng 8 năm 2019

  Thương lượng tập thể đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá thị trường lao động, cũng như trạng thái của quan hệ lao động. Tuy nhiên, những đặc điểm riêng về nguồn dữ liệu và chất lượng dữ liệu thường khiến cho quá trình thống kê thương lượng tập thể trở nên khó khăn trong thống kê lao động. Hướng dẫn nhanh này sẽ cung cấp các thông tin về những khía cạnh chính của thống kê về thương lượng tập thể.

 2. Khảo sát kiến thức, thái độ và hành vi (KAP) về lao động trẻ em

  Ngày 15 tháng 8 năm 2019

 3. Cẩm nang 1001 cải tiến trong ngành chế biến gỗ (Tập 2)

  Ngày 15 tháng 8 năm 2019

  Tiếp theo tập 1, tập 2 của cuốn sách tiếp tục giới thiệu các cải tiến giúp nâng cao năng suất, chất lượng và điều kiện làm việc tại các doanh nghiệp chế biến gỗ được dự án Phát triển Doanh nghiệp Bền vững - SCORE hỗ trợ.

 4. Cẩm nang 1001 cải tiến trong ngành chế biến gỗ (Tập 1)

  Ngày 15 tháng 8 năm 2019

  Cuốn sách giới thiệu các cải tiến giúp nâng cao năng suất, chất lượng và điều kiện làm việc tại các doanh nghiệp chế biến gỗ được dự án Phát triển Doanh nghiệp Bền vững - SCORE hỗ trợ.

 5. Thương lượng tập thể tại Việt Nam

  Ngày 15 tháng 8 năm 2019

 6. Giải quyết Tranh chấp Lao động ở Việt Nam – Báo cáo Chẩn đoán nhanh

  Ngày 15 tháng 8 năm 2019

  Báo cáo này phân tích các chính sách, thực tiễn và quan điểm của các bên liên quan về hệ thống giải quyết tranh chấp lao động ở Việt Nam. Báo cáo đề cập đến các tiêu chuẩn lao động quốc tế liên quan của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và rút ra bài học kinh nghiệm từ các thông lệ tốt từ các quốc gia khác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương để đưa ra các khuyến nghị phù hợp với bối cảnh hiện tại của Việt Nam và tham vọng phát triển trong tương lai. Báo cáo này là kết quả hợp tác giữa Dự án Khung khổ Quan hệ lao động mới (NIRF) của Tổ chức Lao động Quốc tế và Cục Quan hệ lao động và tiền lương thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 7. Bản tin Công đoàn đổi mới vì Quyền và lợi ích của người lao động - Quý II/2019

  Ngày 01 tháng 8 năm 2019

 8. Việc làm thỏa đáng trong Mục tiêu Phát triển Bền vững

  Ngày 17 tháng 7 năm 2019

  Năm lý do Việc làm thỏa đáng là ưu tiên hàng đầu của Mục tiêu Phát triển Bền vững

 9. Tài liệu giáo dục khởi nghiệp

  Ngày 07 tháng 7 năm 2019

 10. Tài liệu giáo dục khởi nghiệp

  Ngày 07 tháng 7 năm 2019

 11. Tài liệu giáo dục khởi nghiệp

  Ngày 07 tháng 7 năm 2019

 12. Tài liệu giáo dục khởi nghiệp

  Ngày 07 tháng 7 năm 2019

 13. Tài liệu tập huấn về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em

  Ngày 07 tháng 7 năm 2019

 14. Hướng dẫn sử dụng tài liệu tập huấn về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em

  Ngày 07 tháng 7 năm 2019

 15. Đánh giá truyền thông trên các kênh truyền thông đại chúng về lao động trẻ em tại Việt Nam

  Ngày 07 tháng 7 năm 2019

 16. Brochure: Thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp tại Đà Nẵng

  Ngày 23 tháng 5 năm 2019

 17. Lợi ích của sự thay đổi đối với doanh nghiệp: Số liệu tổng quan về Việt Nam

  Ngày 23 tháng 5 năm 2019

 18. Đánh giá tiềm năng hệ thống trợ cấp trẻ em đa tầng tại Việt Nam

  Ngày 20 tháng 5 năm 2019

  Báo cáo này được xây dựng trong khuôn khổ hoạt động hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam nhằm mục đích xác lập căn cứ cho việc mở rộng các chế độ an sinh xã hội trong hệ thống an sinh xã hội đa tầng.

 19. Tổng quan về Công ước số 182

  Ngày 20 tháng 5 năm 2019

 20. Việc làm vì một tương lai tươi sáng hơn (tóm tắt tổng quan)

  Ngày 07 tháng 5 năm 2019

  Báo cáo của Ủy ban Toàn cầu về Tương lai Việc làm xem xét cách thức để có được một tương lai việc làm tươi sáng hơn cho tất cả mọi người tại thời điểm đang diễn ra những thay đổi chưa từng có và những thách thức quan trọng trong thế giới việc làm.