Ấn phẩm

2018

 1. Bản tin Công đoàn đổi mới vì Quyền và lợi ích của người lao động - Quý III/2018

  Ngày 01 tháng 10 năm 2018

  Bản tin Công đoàn đổi mới vì quyền và lợi ích của người lao động số này sẽ giới thiệu về tiến độ các hoạt động thí điểm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Dự án NIRF/Japan, cũng như một số bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình thực hiện thí điểm. Ngoài ra, một số sự kiện nổi bật trong quý như Đại hội XII Công đoàn Việt Nam cũng được giới thiệu.

 2. Brochure Dự án Xây dựng Khung khổ Quan hệ Lao động mới đảm bảo tôn trọng Tuyên bố của ILO về những Nguyên tắc và Quyền cơ bản trong Lao động (NIRF/USDOL)

  Ngày 30 tháng 9 năm 2018

 3. Báo cáo Lao động Phi chính thức 2016

  Ngày 14 tháng 8 năm 2018

  Báo cáo Lao động Phi chính thức 2016 mang đến những góc nhìn khác nhau và thông tin bao quát về lao động phi chính thức tại Việt Nam bao gồm: Khái niệm, thước đo lao động phi chính thức tại Việt Nam; Quy mô và xu hướng biến động của lao động phi chính thức; Đặc trưng của lao động phi chính thức năm 2016; Điều kiện làm việc và chất lượng công việc của lao động phi chính thức; và Một số kết luận và khuyến nghị.

 4. Brochure Dự án Hỗ trợ xây dựng năng lực cải thiện cơ sở dữ liệu quan hệ lao động quốc gia cho việc hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng khoa học (NIRF/Canada)

  Ngày 06 tháng 8 năm 2018

 5. Dự án NIRF/Japan, Bản tin số 1, quý I - II 2018

  Ngày 27 tháng 7 năm 2018

  Công đoàn đổi mới vì quyền lợi và lợi ích của người lao động.

 6. Văn bản tóm tắt tổng quan về Các quy định về thời giờ nghỉ ngơi trong thời giờ làm việc

  Ngày 01 tháng 7 năm 2018

  Văn bản này trình bày về một trong những vấn đề đang được xem xét trong việc cải cách sửa đổi Bộ luật lao động 2012 của Việt Nam: thời giờ nghỉ ngơi trong thời giờ làm việc.

 7. Dự án ENHANCE, Bản tin số 3, tháng 6/2018

  Ngày 19 tháng 6 năm 2018

 8. Brochure dự án Trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng tại châu Á (Việt Nam)

  Ngày 14 tháng 6 năm 2018

  Mục tiêu dự án là thúc đẩy các chuỗi cung ứng có trách nhiệm và đạo đức kinh doanh có trách nhiệm về mặt môi trường, việc làm bền vững và tôn trọng quyền con người.

 9. Phân tích các chuỗi giá trị ngành thủ công mỹ nghệ và chế biến thực phẩm ở Hà Nội

  Ngày 05 tháng 6 năm 2018

  Nằm trong khuôn khổ các hỗ trợ trực tiếp của dự án ENHANCE tại Hà Nội, nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích chuỗi giá trị các ngành thủ công ưu tiên, tập trung vào các hộ gia đình có trẻ em tham gia các hoạt động làm việc hoặc có nguy cơ rơi vào lao động trẻ em.

 10. Rủi ro và Lợi ích: Tác động của di cư lao động ở Đông Nam Á - Những phát hiện chính ở Việt Nam

  Ngày 30 tháng 5 năm 2018

  Khảo sát được thực hiện chung giữa Chương trình Tam giác ASEAN (TRIANGLE in ASEAN) của ILO và Dự án “Giảm nghèo thông qua di cư an toàn, phát triển kỹ năng nghề và tăng cường việc làm (PROMISE)” của Tổ chức Di cư Quốc tể (IOM), phối hợp với Công ty tư vấn quản lý RapidAsia.

 11. Bản tin Việc làm và mức độ bền vững về môi trường tại Việt Nam

  Ngày 30 tháng 5 năm 2018

  Bản tin Việc làm và mức độ bền vững môi trường tại Việt Nam là một phần trong sê-ri ấn phẩm về các chỉ số chính của việc làm và mức độ bền vững môi trường tại 36 quốc gia trong khu vực Châu Á và Thái Bình Dương. Những chỉ số này bao gồm (i) việc làm trong các lĩnh vực về môi trường; (ii) trình độ kỹ năng; (iii) mức độ dễ bị tổn thương của việc làm; (iv) việc làm về năng lượng tái tạo; (v) xếp hạng trong Bảng Xếp hạng Chỉ số Hiệu quả Môi trường

 12. Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam: Hàm ý đối với thị trường lao động

  Ngày 30 tháng 5 năm 2018

  Bản tóm lược chính sách này đề cập tới một số các cơ hội và thách thức đối với lĩnh vực lao động và việc làm của Việt Nam trong bối cảnh cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ với sự cải tiến và ứng dụng công nghệ tại nơi làm việc ở tốc độ nhanh hơn bao giờ hết.

 13. Chương trình Hợp tác quốc gia Việc làm bền vững tại Việt Nam, 2017-2021

  Ngày 24 tháng 5 năm 2018

  Đây là Chương trình Hợp tác quốc gia Việc làm bền vững tại Việt Nam lần thứ ba giữa ba bên bao gồm các cơ quan Chính phủ, các tổ chức của người sử dụng lao động và người lao để giải quyết các thách thức trong việc đảm bảo đem lại cơ hội làm việc có hiệu quả và thu nhập công bằng cho tất cả phụ nữ và nam giới ở Việt Nam; đảm bảo an toàn tại nơi làm việc và bảo trợ xã hội cho gia đình; viễn cảnh tốt đẹp hơn về phát triển cá nhân và hội nhập xã hội; sự tự do thể hiện mối quan tâm, tổ chức và tham gia của người dân vào những vấn đề có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

 14. Cuộc thi Nghiên cứu về lao động 2018: Những câu hỏi thường gặp

  Ngày 24 tháng 5 năm 2018

  Nếu bạn cần làm rõ về Cuộc thi Nghiên cứu Lao động 2018, vui lòng xem các câu hỏi thường gặp của chúng tôi. Nếu bạn có thêm câu hỏi, vui lòng gửi tới han_contest@ilo.org để được giải đáp kịp thời.

 15. Brochure Dự án Xây dựng Khung khổ Quan hệ Lao động mới đảm bảo tôn trọng Tuyên bố của ILO về những Nguyên tắc và Quyền Cơ bản trong Lao động (Dự án NIRF/ Nhật Bản)

  Ngày 23 tháng 5 năm 2018

 16. Báo cáo đánh giá truyền thông đại chúng về lao động trẻ em

  Ngày 22 tháng 5 năm 2018

  Trong khuôn khổ hợp phần nâng cao nhận thức, Dự án ENHANCE đang có kế hoạch thực hiện chiến dịch nâng cao nhận thức truyền thông đại chúng cả ở cấp quốc gia và trong ba khu vực dự án - Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và An Giang. Đánh giá truyền thông này xem xét vấn đề lao động trẻ em được truyền tải như thế nào qua các phương tiện thông tin đại chúng ở Việt Nam, và đưa ra các khuyến nghị về cách thức nâng cao nhận thức của cộng đồng, thu hút sự chú ý của công chúng về vấn đề lao động trẻ em. Mục đích chung là xác định các đặc điểm và mục tiêu cho chiến dịch nâng cao nhận thức thông qua phương tiện truyền thông đại chúng.

 17. Tuyên bố ba bên về các Nguyên tắc liên quan đến các Doanh nghiệp đa quốc gia và Chính sách xã hội (ILO’s MNE Declaration)- Ấn bản lần 5, tháng 3 năm 2017

  Ngày 11 tháng 5 năm 2018

  Tuyên bố Tuyên bố ba bên về các Nguyên tắc liên quan đến các Doanh nghiệp đa quốc gia và Chính sách xã hội là công cụ toàn cầu duy nhất của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) cung cấp những hướng dẫn trực tiếp cho các doanh nghiệp (đa quốc gia và quốc gia) về chính sách xã hội và các thực hành việc làm toàn diện, có trách nhiệm và bền vững tại nơi làm việc.

 18. Cải thiện số lượng và chất lượng việc làm thông qua các phương thức thực hành kinh doanh và lao động có trách nhiệm trong ngành Điện tử ở Việt Nam

  Ngày 11 tháng 5 năm 2018

  Báo cáo nghiên cứu này nhằm trả lời câu hỏi các doanh nghiệp có thể tạo thêm việc làm và tăng chất lượng việc làm như thế nào thông qua các thực hành lao động và kinh doanh có trách nhiệm xã hội trong ngành điện tử Việt Nam xét đến sự phát triển của cơ cấu sản xuất xuyên quốc gia trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu. Ngành điện tử đã trở thành một ngành theo định hướng xuất khẩu lớn nhất tại Việt Nam, và chủ yếu do sự thúc đẩy của các doanh nghiệp đa quốc gia (DNĐQG) lớn.

 19. Cải cách tiền lương trong khu vực ngoài Nhà nước

  Ngày 11 tháng 5 năm 2018

  Bản tóm tắt chính sách nêu bật tầm quan trọng của việc cải thiện cơ chế điều chỉnh tiền lương tối thiểu và củng cố thương lượng tập thể trong khu vực ngoài Nhà nước tại Việt Nam.

 20. Tuyên bố Ba bên về các Nguyên tắc liên quan đến các Doanh nghiệp Đa quốc gia và Chính sách xã hội của ILO: Nội dung nào dành cho Người lao động?

  Ngày 01 tháng 5 năm 2018