Ấn phẩm

2019

 1. Thương lượng tập thể tại Việt Nam

  Ngày 15 tháng 8 năm 2019

 2. Giải quyết Tranh chấp Lao động ở Việt Nam – Báo cáo Chẩn đoán nhanh

  Ngày 15 tháng 8 năm 2019

  Báo cáo này phân tích các chính sách, thực tiễn và quan điểm của các bên liên quan về hệ thống giải quyết tranh chấp lao động ở Việt Nam. Báo cáo đề cập đến các tiêu chuẩn lao động quốc tế liên quan của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và rút ra bài học kinh nghiệm từ các thông lệ tốt từ các quốc gia khác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương để đưa ra các khuyến nghị phù hợp với bối cảnh hiện tại của Việt Nam và tham vọng phát triển trong tương lai. Báo cáo này là kết quả hợp tác giữa Dự án Khung khổ Quan hệ lao động mới (NIRF) của Tổ chức Lao động Quốc tế và Cục Quan hệ lao động và tiền lương thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 3. Bản tin Công đoàn đổi mới vì Quyền và lợi ích của người lao động - Quý II/2019

  Ngày 01 tháng 8 năm 2019

 4. Việc làm thỏa đáng trong Mục tiêu Phát triển Bền vững

  Ngày 17 tháng 7 năm 2019

  Năm lý do Việc làm thỏa đáng là ưu tiên hàng đầu của Mục tiêu Phát triển Bền vững

 5. Tài liệu giáo dục khởi nghiệp

  Ngày 07 tháng 7 năm 2019

 6. Tài liệu giáo dục khởi nghiệp

  Ngày 07 tháng 7 năm 2019

 7. Tài liệu giáo dục khởi nghiệp

  Ngày 07 tháng 7 năm 2019

 8. Tài liệu giáo dục khởi nghiệp

  Ngày 07 tháng 7 năm 2019

 9. Tài liệu tập huấn về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em

  Ngày 07 tháng 7 năm 2019

 10. Hướng dẫn sử dụng tài liệu tập huấn về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em

  Ngày 07 tháng 7 năm 2019

 11. Đánh giá truyền thông trên các kênh truyền thông đại chúng về lao động trẻ em tại Việt Nam

  Ngày 07 tháng 7 năm 2019

 12. Brochure: Thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp tại Đà Nẵng

  Ngày 23 tháng 5 năm 2019

 13. Lợi ích của sự thay đổi đối với doanh nghiệp: Số liệu tổng quan về Việt Nam

  Ngày 23 tháng 5 năm 2019

 14. Đánh giá tiềm năng hệ thống trợ cấp trẻ em đa tầng tại Việt Nam

  Ngày 20 tháng 5 năm 2019

  Báo cáo này được xây dựng trong khuôn khổ hoạt động hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam nhằm mục đích xác lập căn cứ cho việc mở rộng các chế độ an sinh xã hội trong hệ thống an sinh xã hội đa tầng.

 15. Việc làm vì một tương lai tươi sáng hơn (tóm tắt tổng quan)

  Ngày 07 tháng 5 năm 2019

  Báo cáo của Ủy ban Toàn cầu về Tương lai Việc làm xem xét cách thức để có được một tương lai việc làm tươi sáng hơn cho tất cả mọi người tại thời điểm đang diễn ra những thay đổi chưa từng có và những thách thức quan trọng trong thế giới việc làm.

 16. Bản tin Công đoàn đổi mới vì Quyền và lợi ích của người lao động - Quý I/2019

  Ngày 26 tháng 4 năm 2019

 17. Tác động tiềm năng của hưu trí xã hội ở Việt Nam

  Ngày 20 tháng 4 năm 2019

  Báo cáo này là một phần của nghiên cứu tổng quát của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) ở Việt Nam, nhằm đưa ra các lựa chọn cho mở rộng hưu trí xã hội là một phần của hệ thống hưu trí đa tầng. Báo cáo này được xây dựng với sự hướng dẫn của bà Betina Ramirez Lopez và ông Nuno Cunha thuộc tổ chức ILO, với phần phân tích chi phí do bà Doan-Trang Phan thực hiện.

 18. Tờ rơi An toàn và Sức khỏe là trọng tâm của Tương lai Việc làm: Dựa trên 100 năm kinh nghiệm

  Ngày 18 tháng 4 năm 2019

 19. Dự án ENHANCE, Bản tin số 4, tháng 3/2019

  Ngày 21 tháng 3 năm 2019

 20. Bản tin Quan hệ Lao động - Số đặc biệt

  Ngày 18 tháng 3 năm 2019

  Bản tin QHLĐ này được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hợp tác với Dự án Khung khổ Quan hệ Lao động Mới (NIRF) của ILO xây dựng nhằm cung cấp cho độc giả một ấn phẩm thông tin định kỳ về tình hình QHLĐ trong năm 2018, đặc biệt là các nội dung liên quan đến các yêu cầu của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và các định hướng mới của Việt Nam trong xây dựng khung khổ quan hệ lao động mới cho nền kinh tế thị trường bằng việc sửa đổi Bộ Luật Lao động trong thời gian tới.